PRODUSE CHIMICE ORGANICE.

 • 2901000000 10: I.|HIDROCARBURI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2901000000 80 (7/0) : Hidrocarburi aciclice
 • 2902000000 80 (14/0) : Hidrocarburi ciclice
 • 2903000000 80 (36/0) : Derivați halogenați ai hidrocarburilor
 • 2904000000 80 (12/0) : Derivați sulfonați, nitrați sau nitrozați ai hidrocarburilor, chiar halogenate
 • 2905000000 10: II.|ALCOOLI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2905000000 80 (25/0) : Alcooli aciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2906000000 80 (8/0) : Alcooli ciclici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2907000000 10: III. FENOLI ȘI FENOLI-ALCOOLI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2907000000 80 (11/0) : Fenoli; fenoli-alcooli
 • 2908000000 80 (7/0) : Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai fenolilor sau ai fenoli-alcoolilor
 • 2909000000 10: IV. ETERI, PEROXIZI AI ALCOOLILOR, PEROXIZI AI ETERILOR, PEROXIZI AI CETONELOR, EPOXIZI CU TREI ATOMI ÎN CICLU, ACETALI ȘI SEMIACETALI ȘI DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2909000000 80 (12/0) : Eteri, eteri-alcooli, eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli, peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor (cu compoziție chimică definită sau nu) și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2910000000 80 (6/0) : Epoxizi, epoxi-alcooli, epoxi-fenoli și epoxi-eteri cu trei atomi în ciclu și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2911000000 80 (2/0) : Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2912000000 10: V. COMPUȘI CU FUNCȚIE ALDEHIDĂ
 • 2912000000 80 (13/0) : Aldehide, chiar conținând alte funcții oxigenate; polimeri ciclici ai aldehidelor; paraformaldehidă
 • 2913000000 80: Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția|2912
 • 2914000000 10: VI. COMPUȘI CU FUNCȚIE CETONĂ SAU CU FUNCȚIE CHINONĂ
 • 2914000000 80 (21/0) : Cetone și chinone, chiar conținând alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2915000000 10: VII.|ACIZI CARBOXILICI, ANHIDRIDELE, HALOGENURILE, PEROXIZII ȘI PEROXIACIZII LOR; DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2915000000 80 (19/0) : Acizi monocarboxilici aciclici saturați și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2916000000 80 (14/0) : Acizi monocarboxilici aciclici nesaturați și acizi monocarboxilici ciclici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2917000000 80 (15/0) : Acizi policarboxilici, anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2918000000 80 (19/0) : Acizi carboxilici cu funcții oxigenate suplimentare și anhidridele, halogenurile, peroxizii și peroxiacizii lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2919000000 10: VIII.|ESTERII ACIZILOR ANORGANICI AI NEMETALELOR ȘI SĂRURILE LOR, DERIVAȚII LOR HALOGENAȚI, SULFONAȚI, NITRAȚI SAU NITROZAȚI
 • 2919000000 80 (2/0) : Esteri fosforici și sărurile lor, inclusiv lactofosfați; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2920000000 80 (11/0) : Esterii altor acizi anorganici ai nemetalelor (cu excepția esterilor acizilor halogenhidrici) și sărurile lor; derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați
 • 2921000000 10: IX.|COMPUȘI CU FUNCȚII AZOTATE
 • 2921000000 80 (22/0) : Compuși cu funcție aminică
 • 2922000000 80 (22/0) : Amino compuși cu funcții oxigenate
 • 2923000000 80 (5/0) : Săruri și hidroxizi de amoniu cuaternari; lecitine și alte fosfoaminolipide, cu compoziție chimică definită sau nu
 • 2924000000 80 (10/0) : Compuși cu funcție carboxiamidă; compuși cu funcție amidă ai acidului carbonic
 • 2925000000 80 (7/0) : Compuși cu funcție carboximidă (inclusiv zaharină și sărurile ei) și compuși cu funcție imină
 • 2926000000 80 (5/0) : Compuși cu funcție nitril
 • 2927000000 80 (8/0) : Compuși diazoici, azoici sau azoxici
 • 2928000000 80 (2/0) : Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei
 • 2929000000 80 (2/0) : Compuși cu alte funcții azotate
 • 2930000000 10: X. COMPUȘI ORGANO-ANORGANICI, COMPUȘI HETEROCICLICI, ACIZI NUCLEICI ȘI SĂRURILE LOR, SULFONAMIDE
 • 2930000000 80 (7/0) : Tiocompuși organici
 • 2931000000 80 (13/0) : Alți compuși organo-anorganici
 • 2932000000 80 (14/0) : Compuși heterociclici care conțin ca hetero-atom(i) numai oxigen
 • 2933000000 80 (31/0) : Compuși heterociclici cu heteroatom(i) de azot în exclusivitate
 • 2934000000 80 (6/0) : Acizi nucleici și sărurile lor, cu compoziție chimica definită sau nu, alți compuși heterociclici
 • 2935000000 80 (6/0) : Sulfonamide
 • 2936000000 10: XI. PROVITAMINE, VITAMINE ȘI HORMONI
 • 2936000000 80 (11/0) : Provitamine și vitamine, naturale sau obținute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum și derivații lor utilizați în principal ca vitamine, amestecați sau nu între ei, chiar în diferite soluții
 • 2937000000 80 (11/0) : Hormoni, prostaglandine, tromboxani și leucotriene, naturali sau reproduși prin sinteză; derivații și analogii lor structurali, inclusiv polipeptidele cu catena modificată, utilizați în principal ca hormoni
 • 2938000000 10: XII. GLICOZIDE ȘI ALCALOIZI, NATURALI SAU REPRODUȘI PRIN SINTEZĂ; SĂRURILE, ETERII, ESTERII LOR ȘI ALȚI DERIVAȚI
 • 2938000000 80 (2/0) : Glicozide, naturale sau reproduse prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați
 • 2939000000 80 (23/0) : Alcaloizi, naturali sau reproduși prin sinteză, sărurile, eterii, esterii lor și alți derivați
 • 2940000000 10 (0/1) : XIII.|ALȚI COMPUȘI ORGANICI
 • 2940000000 80 (5/0) : Zaharuri chimic pure, cu excepția zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei și a fructozei (levuloză); eteri, acetali și esteri ai zaharurilor și sărurile lor, altele decât produsele de la pozițiile|2937, 2938|și 2939
 • 2941000000 80 (6/0) : Antibiotice
 • 2942000000 80 (2/0) : Alți compuși organici