PRODUSE FARMACEUTICE.

  • 3001000000 80 (2/0) : Glande și alte organe pentru utilizări organoterapeutice, uscate, chiar pulverizate; extracte pentru utilizări organoterapeutice de glande sau de alte organe sau din secrețiile acestora; heparină și sărurile acesteia; alte substanțe de origine umană sau animală preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, nedenumite și necuprinse în altă parte
  • 3002000000 80 (10/0) : Sânge uman; sânge animal preparat pentru utilizări terapeutice, profilactice sau de diagnosticare; antiseruri, alte fracțiuni ale sângelui, produse imunologice, chiar modificate sau obținute pe cale biotehnologică; vaccinuri, toxine, culturi de microorganisme (excluzând drojdiile) și produse similare
  • 3003000000 80 (12/0) : Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006), constituite din produse amestecate între ele, preparate pentru utilizări terapeutice sau profilactice, dar neprezentate sub formă de doze, nici condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
  • 3004000000 80 (14/0) : Medicamente (cu excepția produselor de la pozițiile 3002, 3005 sau 3006) constituite din produse amestecate sau neamestecate, preparate în scopuri terapeutice sau profilactice, prezentate sub formă de doze (inclusiv cele care se administrează transdermic) sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul
  • 3005000000 80 (2/0) : Vată, tifoane, feșe și articole similare (de exemplu, pansamente, plasturi adezivi, cataplasme) impregnate sau acoperite cu substanțe farmaceutice sau condiționate pentru vânzarea cu amănuntul în scopuri medicale, chirurgicale, stomatologice sau veterinare
  • 3006000000 80 (10/0) : Preparate și articole farmaceutice menționate la nota 4 a capitolului