FARMACEUTICKÉ VÝROBKY.

  • 3001000000 80 (2/0) : Žľazy a ostatné orgány na organoterapeutické účely, sušené, tiež v prášku; výťažky zo žliaz alebo ostatných orgánov alebo z ich výlučkov na organoterapeutické účely; heparín a jeho soli; ostatné ľudské alebo živočíšne látky pripravené na terapeutické alebo profylaktické účely, inde nešpecifikované ani nezahrnuté
  • 3002000000 80 (10/0) : Ľudská krv; zvieracia krv pripravená na terapeutické, profylaktické alebo diagnostické účely; antiséra, ostatné krvné zložky a imunologické výrobky, tiež modifikované alebo získané biotechnologickými procesmi; očkovacie látky (vakcíny), toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem kvasiniek) a podobné výrobky
  • 3003000000 80 (12/0) : Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) zložené z dvoch alebo viacerých zložiek navzájom zmiešaných na terapeutické alebo profylaktické účely, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom
  • 3004000000 80 (14/0) : Lieky (okrem tovaru položiek 3002, 3005 alebo 3006) zložené zo zmiešaných alebo nezmiešaných výrobkov na terapeutické alebo profylaktické účely, v odmeraných dávkach (vrátane takých, ktoré sú vo forme systémov na podávanie cez kožu) alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom
  • 3005000000 80 (2/0) : Vata, gáza, ovínadlá a podobný tovar (napríklad obväzy, náplasti, obklady), impregnované alebo potiahnuté farmaceutickými látkami alebo vo formách alebo baleniach na predaj v malom na lekárske, chirurgické, zubolekárske alebo zverolekárske účely
  • 3006000000 80 (10/0) : Farmaceutické výrobky špecifikované v poznámke 4 k tejto kapitole