HLINÍK A PREDMETY Z NEHO.

 • 7601000000 80 (2/0) : Neopracovaný (surový) hliník
 • 7602000000 80 (4/0) : Hliníkový odpad a hliníkový šrot
 • 7603000000 80 (2/0) : Hliníkový prášok a hliníkové vločky
 • 7604000000 80 (4/0) : Hliníkové tyče, prúty a profily
 • 7605000000 80 (6/0) : Hliníkové drôty
 • 7606000000 80 (6/0) : Hliníkové dosky, plechy a pásy, s hrúbkou presahujúcou 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Hliníkové fólie (tiež potlačené alebo podložené papierom, lepenkou, plastmi alebo podobnými podkladovými materiálmi) s hrúbkou (bez podložky) nepresahujúcou 0,2 mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Hliníkové rúry a rúrky
 • 7609000000 80 (3/0) : Hliníkové príslušenstvo k rúram a rúrkam (napríklad spojky, kolená, nátrubky)
 • 7610000000 80 (2/0) : Hliníkové konštrukcie (okrem montovaných stavieb položky 9406) a časti konštrukcií, (napríklad mosty, časti mostov, veže, stožiare, stĺpy, strechy, strešné rámové konštrukcie, dvere, okná a ich rámy, zárubne a prahy dverí, stĺpikové zábradlia, piliere a stĺpiky); hliníkové dosky, tyče, profily, rúrky a podobné výrobky, pripravené na použitie v konštrukciách
 • 7611000000 80: Hliníkové nádrže, cisterny, sudy a podobné zásobníky na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom presahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
 • 7612000000 80 (2/0) : Hliníkové sudy, barely, plechovky, škatule alebo podobné zásobníky (vrátane pevných alebo stlačiteľných valcovitých zásobníkov) na akýkoľvek materiál (iný ako stlačený alebo skvapalnený plyn), s objemom nepresahujúcim 300 l, tiež s vnútorným obložením alebo tepelnou izoláciou, ale bez mechanického alebo tepelného zariadenia
 • 7613000000 80 (3/0) : Hliníkové zásobníky na stlačený alebo skvapalnený plyn
 • 7614000000 80 (2/0) : Hliníkové splietané lanká, laná, káble, splietané pásy a podobné výrobky, elektricky neizolované
 • 7615000000 80 (2/0) : Predmety na stolovanie, kuchynské alebo ostatné predmety pre domácnosť a ich časti a súčasti, z hliníka; drôtenky na čistenie riadu a drôtené vankúšiky na čistenie alebo leštenie, rukavice a podobné predmety, z hliníka; sanitárny tovar a jeho časti a súčasti, z hliníka
 • 7616000000 80 (4/0) : Ostatné predmety z hliníka