HODINY A HODINKY A ICH ČASTI A SÚČASTI.

 • 9101000000 80 (9/0) : Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, s puzdrom z drahého kovu alebo z kovu plátovaného drahým kovom
 • 9102000000 80 (10/0) : Náramkové hodinky, vreckové hodinky a ostatné hodinky, vrátane stopiek, iné ako položky|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Hodiny s hodinkovým strojčekom, iné ako hodiny položky 9104
 • 9104000000 80 (2/0) : Hodiny do prístrojových panelov a podobné typy hodín do vozidiel, lietadiel, kozmických lodí alebo plavidiel
 • 9105000000 80 (9/0) : Ostatné hodiny
 • 9106000000 80 (2/0) : Prístroje zaznamenávajúce denný čas a prístroje na meranie, zaznamenávanie alebo iné zobrazovanie časového intervalu, s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom (napríklad kontrolné registračné hodiny, záznamové hodiny)
 • 9107000000 80 (2/0) : Časové spínače, s hodinovým alebo hodinkovým strojčekom alebo synchrónnym motorom
 • 9108000000 80 (6/0) : Hodinkové strojčeky, úplné a zmontované
 • 9109000000 80 (2/0) : Hodinové strojčeky, úplné a zmontované
 • 9110000000 80 (5/0) : Úplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, nezmontované alebo čiastočne zmontované (súpravy); neúplné hodinkové alebo hodinové strojčeky, zmontované; nedohotovené hodinkové alebo hodinové strojčeky
 • 9111000000 80 (4/0) : Puzdrá hodiniek a ich časti a súčasti
 • 9112000000 80 (2/0) : Puzdrá hodín a puzdrá podobného typu na ostatné výrobky tejto kapitoly a ich časti a súčasti
 • 9113000000 80 (3/0) : Hodinkové remienky, hodinkové pásky, hodinkové náramky a ich časti a súčasti
 • 9114000000 80 (4/0) : Ostatné časti a súčasti hodín alebo hodiniek