HUDOBNÉ NÁSTROJE; ČASTI A SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO TÝCHTO NÁSTROJOV.

  • 9201000000 80 (3/0) : Klavíry a pianína vrátane automatických; čembalá a ostatné strunové nástroje s klaviatúrou
  • 9202000000 80 (2/0) : Ostatné strunové hudobné nástroje (napríklad gitary, husle, harfy)
  • 9205000000 80 (2/0) : Dychové hudobné nástroje (napríklad píšťalové organy s klaviatúrou, akordeóny, klarinety, trúbky, gajdy), iné ako orchestrióny a mechanické hracie skrinky (verklíky)
  • 9206000000 80: Bicie hudobné nástroje (napríklad bubny, bubienky, xylofóny, činely, kastanety, marakasy)
  • 9207000000 80 (2/0) : Hudobné nástroje, ktorých zvuk sa tvorí alebo sa musí zosilniť elektricky (napríklad organy, gitary, akordeóny)
  • 9208000000 80 (2/0) : Hracie skrinky, orchestrióny, mechanické hracie skrinky (verklíky), mechanické spievajúce vtáky, hracie píly a ostatné hudobné nástroje nezatriedené do ostatných položiek tejto kapitoly; vábničky všetkých druhov; píšťalky, húkačky a ostatné dychové signálne nástroje
  • 9209000000 80 (6/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo hudobných nástrojov (napríklad mechanizmy hracích skriniek, karty, kotúče a valčeky na mechanicky hrajúce prístroje); metronómy a ladičky všetkých druhov