V jednotlivých listoch, tiež skladané.

Čeština 4 Deutsch 127 English 18 Español 1 Français 14 Magyar 3 Polski 1

Tovar: Plagát Motív - príroda, Parametre…

tlačený; papier; farebný; vzdelávacie; plagáty

Tovar: Plagát Motív - príroda, Parametre - rozmery, farebné prevedenie, počet výtlačkov, forma a množstvo textu sa upravujú podľa konkrétnych požiadaviek klienta, Papier - natieraný lesklý.

Plagát má informátívno-vzdelavací charakter, o špecifických chránených územiach Slovenska. V hornej polovici obsahuje vyobrazenia 14 lokalít spolu so schematickou mapkou, v spodnej polovici je vysvetlenie pojmu čo sú ramsárske oblasti, medzinárodné legislatívne predpisy na základe, ktorých sú chránené ramsárske oblasti.

Čo je predmetom ochrany prírody v ramsárskych oblastiach. Popis so stručnou charakteristikou konkrétnych 14 ramsárskych oblasí na Slovensku, ich geografické umiestnenie, rozloha a rok vyhlásenia.

Plagát neobsahuje reklamné a propagačné informácie a materiály. Plagát je vydaný pre potreby Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ PAPIER FAREBNÝ VZDELÁVACIE PLAGÁTY

Tovar: Leták Farebné prevedenie - obojstranný…

tlačený; papier; tlačený papierenský tovar; farebný; vzdelávacietlačený; papier; tlačený papierenský tovar; farebný; vzdelávacie

Tovar: Leták Farebné prevedenie - obojstranný farebný, Papier: bezfarebný ofset, listy samostatné - voľné, Parametre výrobku - rozmery, farebné prevedenie, počet výtlačkov, forma a množstvo textu a fotografií sa upravujú podľa konkrétnych požiadaviek klienta, Motív - príroda.

Leták predstavuje informačno - vzdelávací materiál o chránenej krajinnej oblasti Biosférickej rezervácií Poľana, popisuje históriu a súčasnosť chránenej krajinnej oblasti, popisuje informácie o geologickom zložení, geografickú polohu, faunu a flóru chránenej krajinnej oblasti.

Leták je doplnený o farebné fotografie a dve schematické mapky. Leták je vytlačený pre potreby Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ PAPIER TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR FAREBNÝ VZDELÁVACIE

Tovar: List určený na skladanie - harmonika…

tlačený; tlačený papierenský tovar; vzdelávacie; papier a lepenkatlačený; tlačený papierenský tovar; vzdelávacie; papier a lepenka

Tovar: List určený na skladanie - harmonika Farebné prevedenie - obojstranná tlač, Papier - natieraný lesklý - 6 x lom, Parametre výrobku - rozmery, počet strán, počet výtlačkov, forma a množstvo textu a fotografií sa upravujú podľa konkrétnych požiadaviek klienta.

Tovar predstavuje informačno - vzdelávací materiál o chránených územiach, popisuje biotopy na Slovensku, ich geologické, pedologické, fytocenologické charakteristiky s výskytom fauny a flóry na daných biotopoch.

Tovar je doplnený o farebné fotografie. Tovar je vydaný pre potreby Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ TLAČENÝ PAPIERENSKÝ TOVAR VZDELÁVACIE PAPIER A LEPENKA

Učebná pomôcka - súbor kníh, pozostávajúci…

tlačený; z papiera; knihy; na učenie

Učebná pomôcka - súbor kníh, pozostávajúci zo 6 dielov - zakladačov formátu A4, ktoré spolu tvoria celok.

Každá z kníh obsahuje voľné listy, vložené do zakladača. Názvy jednotlivých dielov sú: Základy ekonómie, Štart podnikania, Financovanie a plánovanie podnikania, Manažment a marketing, Komunikačné a manažérske zručnosti, Etika v podnikaní a sebapoznanie.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TLAČENÝ Z PAPIERA KNIHY NA UČENIE