Ostatné / Pripravené spojivá na odlievacie formy alebo jadrá; chemické výrobky a prípravky chemického priemyslu alebo príbuzných priemyselných odvetví (vrátane takých, ktoré pozostávajú zo zmesí prírodných produktov), inde nešpecifikované ani nezahrnuté.

Български 1 Čeština 3 Deutsch 17 English 1 Hrvatski 1 Magyar 3 Nederlands 2 Polski 3

 • - - - - - - - 3824999330 80: Prášková zmes obsahujúca: - 85 hmotnostných % alebo viac diakrylátu zinočnatého (CAS RN 14643-87-9) - najviac 5 hmotnostných % 2,6-di-terc-butyl-α-dimetylamino -p- krezolu (CAS RN 88-27-7), a - najviac 10 hmotnostných % stearanu zinočnatého (CAS RN 557-05-1)
 • - - - - - - - 3824999335 80: Parafín so stupňom chlorácie 70 % alebo viac
 • - - - - - - - 3824999340 80: Antikorózne prípravky pozostávajúce zo solí kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej buď: - na podložke z minerálneho vosku, tiež chemicky modifikovaného, alebo - vo forme roztoku v organickom rozpúšťadle
 • - - - - - - - 3824999342 80: Zmes bis{4-(3-(3-fenoxykarbonylamino)tolyl)ureido}fenylsulfónu, difenyltoluén-2,4-dikarbamátu a 1-[4-(4-aminobenzénsulfonyl)-fenyl]-3-(3-fenoxykarbonylamino-tolyl)močoviny
 • - - - - - - - 3824999343 80: Pevny extrakt zo zvyškov nerozpustný v alifatických rozpúšťadlách, získaný počas extrakcie živice z dreva, s nasledovnými charakteristikami: - obsah živicových kyselín nepresahujúci 30% v hmotnosti, - číslo kyslosti nepresahujúce 110 a - bod topenia 100 °C alebo väčší
 • - - - - - - - 3824999345 80: 3-aminonaftalén-1,5-disulfonát hydrogén sodný (CAS RN 4681-22-5) obsahujúci: - najviac 20 hmotnostných % síranu sodného a - najviac 10 hmotnostných % chloridu sodného
 • - - - - - - - 3824999350 80: Prípravok pozostávajúci z acesulfámu draselného (CAS RN 55589-62-3) a hydroxidu draselného (CAS RN 1310-58-3)
 • - - - - - - - 3824999353 80: Dimetakrylát zinočnatý (CAS RN 13189-00-9) obsahujúci najviac 2 % hmotnosti 2,6-di-terc-butyl-4-(dimetylaminometyl) fenolu (CAS RN 88-27-7), vo forme prášku
 • - - - - - - - 3824999355 80: Zmes obsahujúca - 70 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 90 hmotnostných % kyseliny (S)-indolín-2-karboxylovej (CAS RN 79815-20-6) a - 10 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 30 % hmotnostných kyseliny o-chlórškoricovej (CAS RN 3752-25-8)
 • - - - - - - - 3824999363 80: Zmes rastlinných sterolov, nie vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti: - 75 % alebo viac sterolov, - najviac 25 % stanolov, na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov
 • - - - - - - - 3824999367 80: Zmes rastlinných sterolov, vo forme prášku, obsahujúca v hmotnosti: - 75% alebo viac sterolov - najviac 25% stanolov, na použitie pri výrobe stanolov/sterolov alebo esterov stanolov/sterolov
 • - - - - - - - 3824999370 80: Oligomerický reakčný produkt, pozostávajúci z bis(4-hydroxyfenyl) sulfónu a 1,1'-oxybis(2-chlóretánu)
 • - - - - - - - 3824999373 80: Oligomér tetraflóretylénu, s tetraflórjódetylovou koncovou funkčnou skupinou
 • - - - - - - - 3824999375 80: Zmes rastlinných sterolov, vo forme vločiek a guľôčok, obsahujúca v hmotnosti 80 % alebo viac sterolov a najviac 4 % stanolov
 • - - - - - - - 3824999380 80 (0/1) : Film obsahujúci oxidy bária alebo vápnika kombinované buď s oxidom titánu alebo zirkónia, v akrylovom spojive
 • - - - - - - - 3824999383 80: Prípravok obsahujúci: - C,C'-azodi(formamid) (CAS RN 123-77-3), - oxid horečnatý (CAS RN 1309-48-4) a - zinkium-bis(4-metylbenzénsulfinát) (CAS RN 24345-02-6), v ktorom tvorba plynu z C,C'-azodi(formamidu) nastáva pri teplote 135°C
 • - - - - - - - 3824999385 80: Častice oxidu kremičitého, na ktorých sú kovalentne naviazané organické zlúčeniny, na použitie vo výrobe kolón vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC) a kartridžov na predúpravu vzorky
 • - - - - - - - 3824999388 80: Zmes rastlinných sterolov získaných z dreva a drevných olejov (talového oleja), vo forme prášku, s obsahom: - 60 hmotnostných % alebo viac, ale najviac 80 hmotnostných % sitosterolov, - najviac 15 hmotnostných % kampesterolov, - najviac 5 hmotnostných % stigmasterolov a - najviac 15 hmotnostných % betasitostanolov
 • - - - - - - - 3824999390 80 (0/13) : Ostatné

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice,…

Gélové podložky sú zmesou akrylovej živice, viacmocného alkoholu, elektrolytickej soli, aditív (stabilizátory a pod.), deionizovanej vody.

Tovar je určený pre správnu aplikáciu elektród na kožu podbruška, prípadne inej zvolenej oblasti.

Tovar je doplnkovým produktom k zariadeniu LIVIA (ZINZ – SK250222713/17/171), ktoré určené na zmiernenie menštruačných bolestí.

Tovar je priesvitný, cca 1 mm hrubá gélová vrstva s obojstrannou priľnavosťou, ktorý sa umiestňuje na súpravu elektród a umožní aplikáciu elektródy na kožu.

Tovar zlepšuje prenos elektrických signálov z elektródy do cieľovej oblasti. Po ukončení používania sa vďaka podložkám dajú elektródy odlepiť a opakovane použiť.

Gélové podložky sú zložené z nasledujúcich materiálov: Akrylová živica 15 – 25 % Viacmocný alkohol 40 – 60 % Elektrolytické soli Aditíva (stabilizátory a pod.) < 0,5 % Deionizovaná voda 20 – 40 %.

Tovar je dodávaný v balení na predaj v malom, uložený medzi priehľadnými kruhovými krytmi z PET.

Balenie obsahuje 6 párov gélových podložiek. Tovar sa bude predávať v spolupráci s gynekologickými ambulanciami, pomocou predaja cez internet a v lekárňach.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA SPOJIVO ZMESI AKRYL CHEMICKÉ VÝROBKY ŽIVICE ALKOHOLY