PLASTY A VÝROBKY Z NICH.

* Podľa nariadenia Rady (EÚ) č. 692/2014 (Ú. v. EÚ L 183, s. 9) sa zakazuje dovážať do Európskej únie tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole.
Zákaz sa nevzťahuje na:
a) plnenie obchodných zmlúv do 26. septembra 2014 uzavretých pred 25. júnom 2014, alebo doplnkových zmlúv potrebných na plnenie takýchto zmlúv, pod podmienkou, že fyzické alebo právnické osoby, subjekty alebo orgány, ktoré zamýšľajú plniť predmetnú zmluvu, informovali najmenej 10 pracovných dní vopred o tejto činnosti alebo transakcii príslušný orgán členského štátu, v ktorom sú usadené;
b) tovar s pôvodom na Kryme alebo v Sevastopole, ktorý bol sprístupnený ukrajinským orgánom na preskúmanie, v prípade ktorého boli skontrolované podmienky, z ktorých vyplýva preferenčný pôvod, a pre ktorý bolo vydané osvedčenie o pôvode v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 978/2012 a nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 374/2014 alebo v súlade s dohodou o pridružení medzi EÚ a Ukrajinou.

 • 3901000000 10: I. PRIMÁRNE FORMY
 • 3901000000 80 (5/0) : Polyméry etylénu v primárnych formách
 • 3902000000 80 (4/0) : Polyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách
 • 3903000000 80 (6/0) : Polyméry styrénu v primárnych formách
 • 3904000000 80 (11/0) : Polyméry vinylchloridu alebo ostatných halogénovaných olefínov, v primárnych formách
 • 3905000000 80 (10/0) : Polyméry vinylacetátu alebo ostatných vinylesterov, v primárnych formách; ostatné vinylové polyméry v primárnych formách
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrylové polyméry v primárnych formách
 • 3907000000 80 (12/0) : Polyacetály, ostatné polyétery a epoxidové živice, v primárnych formách; polykarbonáty, alkydové živice, polyalylové estery a ostatné polyestery v primárnych formách
 • 3908000000 80 (2/0) : Polyamidy v primárnych formách
 • 3909000000 80 (7/0) : Amínové živice, fenolové živice a polyuretány, v primárnych formách
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikóny v primárnych formách
 • 3911000000 80 (2/0) : Ropné živice, kumarón-indénové živice, polyterpény, polysulfidy, polysulfóny a ostatné výrobky uvedené v poznámke|3|k tejto kapitole, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, v primárnych formách
 • 3912000000 80 (8/0) : Celulóza a jej chemické deriváty, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté, v primárnych formách
 • 3913000000 80 (2/0) : Prírodné polyméry (napríklad kyselina algová) a modifikované prírodné polyméry (napríklad tvrdené bielkoviny, chemické deriváty prírodného kaučuku), inde nešpecifikované ani nezahrnuté v primárnych formách
 • 3914000000 80: Ionomeniče na základe polymérov položiek|3901|až 3913, v primárnych formách
 • 3915000000 10: II. ODPADY, ÚLOMKY A ODREZKY; POLOTOVARY; VÝROBKY
 • 3915000000 80 (4/0) : Odpady, úlomky a odrezky, z plastov
 • 3916000000 80 (3/0) : Monofil, ktorého akýkoľvek rozmer prierezu presahuje 1|mm, prúty, tyčinky a profily, tiež povrchovo upravené, ale inak neopracované, z plastov
 • 3917000000 80 (12/0) : Rúry, rúrky a hadice, a ich príslušenstvo (napríklad spojky, kolená, príruby), z plastov
 • 3918000000 80 (2/1) : Podlahové krytiny z plastov, tiež samolepiace, vo zvitkoch alebo vo forme dlaždíc; obklady na steny alebo stropy z plastov, definované v poznámke|9|k tejto kapitole
 • 3919000000 80 (2/0) : Samolepiace platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky a ostatné ploché tvary, z plastov, tiež vo zvitkoch
 • 3920000000 80 (24/0) : Ostatné platne, listy, fólie, filmy, pásy, pásky, z plastov, neľahčené a nezosilené, nelaminované, nevystužené alebo podobne nekombinované s ostatnými materiálmi
 • 3921000000 80 (7/0) : Ostatné platne, listy, filmy, fólie, pásy a pásky, z plastov
 • 3922000000 80 (3/0) : Kúpacie vane, sprchy, výlevky, umývadlá, bidety, záchodové misy, sedadlá a kryty, splachovacie nádrže a podobné sanitárne výrobky, z plastov
 • 3923000000 80 (8/0) : Výrobky z plastov na prepravu alebo balenie tovaru; zátky, viečka, uzávery fliaš a ostatné uzávery, z plastov
 • 3924000000 80 (2/0) : Stolový riad, kuchynský riad, ostatné potreby pre domácnosť a hygienické alebo toaletné potreby, z plastov
 • 3925000000 80 (4/0) : Stavebné výrobky z plastov, inde nešpecifikované alebo nezahrnuté
 • 3926000000 80 (5/0) : Ostatné výrobky z plastov a výrobky z ostatných materiálov položiek|3901|až 3914