ZBRANE A STRELIVO; ICH ČASTI, SÚČASTI A PRÍSLUŠENSTVO.

  • 9301000000 80 (3/1) : Vojenské zbrane, iné ako revolvery, pištole a zbrane položky 9307
  • 9302000000 80: Revolvery a pištole, iné ako zatriedené do položky 9303 alebo 9304
  • 9303000000 80 (4/0) : Ostatné strelné zbrane a zariadenia fungujúce na princípe výbuchu strelného prachu (napríklad športové brokovnice a guľovnice, strelné zbrane, ktoré možno nabíjať len ústím hlavne, pištole vystreľujúce rakety a ostatné zariadenia určené len na vypúšťanie signálnych rakiet, pištole a revolvery na streľbu slepými nábojmi, jatočné pištole, delá na vrhanie lán)
  • 9304000000 80 (0/11) : Ostatné zbrane (napríklad pušky, karabíny a pištole, na pružinu, na stlačený vzduch alebo plyn, obušky), okrem zbraní položky 9307
  • 9305000000 80 (5/0) : Časti, súčasti a príslušenstvo výrobkov položiek 9301 až 9304
  • 9306000000 80 (5/0) : Bomby, granáty, torpéda, míny, riadené strely a podobná vojenská výzbroj a jej časti; náboje a ostatné strelivo a ich časti a súčasti vrátane brokov a nábojových krytiek (zátok)
  • 9307000000 80: Meče, tesáky, bodáky, kopije a podobné sečné a bodné zbrane, ich časti, súčasti a ich pošvy