NA DOMÁCE POUŽITIE.

ЗА УПОТРЕБА В ДОМАКИНСТВОТО 21 PRO POUŽITÍ V DOMÁCNOSTI 137 TIL HUSHOLDNINGSBRUG 8 FÜR DEN HAUSHALT 1240 ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ 2 FOR DOMESTIC USE 312 PARA USO DOMESTICO 30 KOTITALOUSKÄYTTÖÖN 2 POUR USAGE DOMESTIQUE 188 HÁZTARTÁSI CÉLRA 5 PER USO DOMESTICO 20 VOOR HUISHOUDELIJK GEBRUIK 277 DO UŻYTKU DOMOWEGO 41 PARA USO DOMESTICO 5 PENTRU UZ CASNIC 1 ZA GOSPODINJSTVO 13 FÖR HUSHÅLLSBRUK 186

Kombinovaný test na diagnostiku vírusovej…

Kombinovaný test na diagnostiku vírusovej imunodeficiencie mačiek (FIV) a mačacieho leukemického vírusu (FeLV).

Tovar sa dodáva vo forme súpravy na predaj v malom, ktorá obsahuje nasledujúce komponenty: 10 x vrecko s obsahom jednej kazety, pipety a vysúšadla, 10 x tuba tlmivého roztoku (s objemom 0,5 ml), 10 x skúmavka, manuál.

Na kazete sú dva testovacie okienka, každé s testovacou (T) a kontrolnou zónou (C). Jedno okienko je určené pre testovanie FIV a jedno pre testovanie FeLV a dva polia sú učené na aplikáciou vzorky.

Vzorka (mačacia krv alebo sérum) sa nakvapká do testovacích polí, pridá sa tlmivý roztok a kvapalina následne horizontálne stúpa na povrch testovacieho stripu.

Výsledkom je sfarbenie v C a v prípade pozitívneho výsledku aj T zóne príslušného testovacieho okienka.

Tovar sa dodáva zabalený v papierovej škatuľke s farebnou potlačou. Princípom testov je sendvičová horizontálna imunochemická metóda.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE SÉRUM DODANÝ NA PREDAJ V MALOM KRV NA DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE NA DOMÁCE POUŽITIE MAČKY

Súprava na predaj v malom, určená ako jednorazový…

Súprava na predaj v malom, určená ako jednorazový imunologický test na stanovenie prítomnosti antigénov baktérie Helicobacter pyroli v ľudskom organizme.

Súprava pozostáva z dvoch komponentov: 1. testovacej tyčinky v skúmavke s riediacim tlmivým roztokom a 2. výsledkovej doštičky individuálne balenej do aluplastového vrecka.

Oba komponenty testu sú zabalené spolu s návodom na použitie do papierovej škatuľky s farebnou potlačou.

Podstatný charakter súprave dáva diagnostická reagencia (monoklonálna protilátka) nanesená na membráne.

Princípom testu je imunologická reakcia monoklonálnej protilátky s antigénmi baktérie Helicobacter pyroli prítomným vo vzorke stolice.

V prípade, že vzorka obsahuje dostatočné množstvo sledovaných antigénov, vzniká viditeľná farebná reakcia.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DIAGNOSTICKÉ REAGENCIE DODANÝ NA PREDAJ V MALOM NA DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE NA DOMÁCE POUŽITIE PROTILÁTKY BAKTÉRIE

Zdravotnícka pomôcka - prístroj na prevenciu…

na zdravotnícke použitie; lekárske zariadenie; na domáce použitie;…

Zdravotnícka pomôcka - prístroj na prevenciu a liečbu srdcovo-cievnych a mozgovo-cievnych ochorení.

Je to polovodičové zariadenie určené na ožarovanie nosovej dutiny alebo fotobiostimuláciu na povrchu pokožky, ktoré pracuje na dvoch vlnových dĺžkach (650 nm a 850 nm).

Prístroj je určený na laserové ožarovanie krvi s vlnovou dĺžkou 650 nm a tým zlepšenie reologických vlastností krv, ako aj na stimuláciu živých buniek (fotobiostimuláciu) pri vlnovej dĺžke 810 nm a celkové zlepšenie zdravotného stavu.

Využitie je v lekárskej praxi vo viacerých odboroch v zdravotníckych zariadeniach, ale je ho možné používať aj doma či už pod lekárskym dohľadom, alebo na prevenciu.

Jedná sa o prístroj na báze fyziofototerapeutickej metódy, výmeny energie z prístroja s tkanivami, absorpcie fotónov a vyvolávaním fotochemických zmien po absorbcií.

Svetlo je emitované z polovodičových laserových diód inštalovaných v prístroji. Prístroj je vybavený displejom na zobrazovanie, tlačidlami na nastavovanie a nabíjateľným akumulátorom.

K prístroju sa pripája laserová dióda na kábliku, ktorá sa aplikuje do nosovej dutiny alebo sa aplikuje na povrch pokožky pomocou aplikátora pre transkutánne aplikácie.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NA ZDRAVOTNÍCKE POUŽITIE LEKÁRSKE ZARIADENIE NA DOMÁCE POUŽITIE LASERY NA TERAPEUTICKÉ POUŽITIE

Náplasť vyrobená z netkaného textilu, určená…

Náplasť vyrobená z netkaného textilu, určená na uchytenie detoxikačného vankúšika na chodidlo alebo inú časť ľudského tela.

Náplasť je bielej farby a má tvar obdĺžnika s rozmermi 10 cm x 12 cm. Zo spodnej strany má nanesenú vrstvu lepidla a je chránená papierovou fóliou.

Aplikuje sa tak, že ochranná papierová fólia sa odstráni, do stredu náplasti sa umiestni vankúšik a náplasť sa prilepí priamo na pokožku.

Dodáva sa v kartóne v počte 2 000 kusov.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: NETKANÉ TEXTÍLIE PAPIER BIELY NA DOMÁCE POUŽITIE NA VONKAJŠIE POUŽITIE NÁPLASTI