Z KOVU.

Kolík plochý, špeciálne tvarovaný z CuZn…

z kovu; kolíky; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie;…

Kolík plochý, špeciálne tvarovaný z CuZn plechu. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie elektrického obvodu v kabeláži. Kolík sa umiestňuje na konce vodičov a následne sa kontakt zasúva do plastového púzdra.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU KOLÍKY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE NA KÁBLE

Kolík valcový, špeciálne tvarovaný z CuSn…

z kovu; kolíky; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie;…

Kolík valcový, špeciálne tvarovaný z CuSn plechu. Kolík sa umiestňuje na konce vodičov a následne sa kontakt zasúva do zástrčkového púzdra. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie elektrického obvodu v kabeláži.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU KOLÍKY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE NA KÁBLE

Dutinka plochá, špeciálne tvarovaná z CuZn…

z kovu; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie; kontakty;…

Dutinka plochá, špeciálne tvarovaná z CuZn plechu. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie elelektrického obvodu v kabeláži. Dutinka sa umiestňuje na konce vodičov a následne sa kontakt zasúva do plastového púzdra.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE KONTAKTY NA KÁBLE

Dutinka valcová, kontaktná, vyrobená z plechu…

z kovu; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie; kontakty;…

Dutinka valcová, kontaktná, vyrobená z plechu vystrihnutím a následne špeciálne tvarovaná. Skladá sa z dutinky, v ktorej je umiestnená lamela, ktorá zabezpečuje stály optimálny kontakt dutinky a kolíka.

Dutinka sa umiestňuje na konce vodičov a následne sa zasúva do zástrčkového púzdra. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie elektrického obvodu v kabeláži.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE KONTAKTY NA KÁBLE

Zariadenie na automatické zatváranie interiérových…

Zariadenie na automatické zatváranie interiérových a exteriérových dverí vyrobené zo základného kovu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU Z OCELE ZO ZÁKLADNÝCH KOVOV AUTOMATICKÉ NA DVERE ZARIADENIE NA AUTOM. ZATVÁR. DVERÍ

Gumokovový diel, časť uloženia motora. Uloženie…

z kaučuku; z kovu; profily; na motorové vozidlá; časti motorových…

Gumokovový diel, časť uloženia motora. Uloženie sa nachádza medzi rámom karosérie a blokom motora. Vyrábané tvárnením, obrábaním a vulkanizáciou gumy. Vyrobené z ocele DIN EN 10130 a natural rubber (prírodný kaučuk) Hs43.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KAUČUKU Z KOVU PROFILY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ ČASTI MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA MONTÁŽ

Gumokovový diel, časť uloženia motora. Uloženie…

z kaučuku; z kovu; profily; na motorové vozidlá; časti motorových…

Gumokovový diel, časť uloženia motora. Uloženie sa nachádza medzi rámom karosérie a blokom motora. Vyrábané tvárnením, obrábaním a vulkanizáciou gumy. Vyrobené z ocele za tepla valcovanej (SPHC-P) a syntetického kaučuku (Hs70).

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KAUČUKU Z KOVU PROFILY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ ČASTI MOTOROVÝCH VOZIDIEL NA MONTÁŽ

Kolík valcový kontaktný-vyrobený z plechu…

z kovu; kolíky; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie;…

Kolík valcový kontaktný-vyrobený z plechu vystrihnutím a tvárnením. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie el. spojenia v nabíjacom kábli pre elektromobily. Kontaktuje sa na konce vodičov káblu a následne sa uloží do zástrčkového puzdra.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU KOLÍKY NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE NA KÁBLE

Dutinka kontaktná orúhla-vyrobená z plechu…

z kovu; na motorové vozidlá; tvarovaný; na spojenie; kontakty;…

Dutinka kontaktná orúhla-vyrobená z plechu vystrihnutím a tvárnením. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie elektrického spojenia v nabíjacom kábli pre elektromobily. Kontaktuje sa na konce vodičov káblu a následne sa uloží do zástrčkového puzdra.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU NA MOTOROVÉ VOZIDLÁ TVAROVANÝ NA SPOJENIE KONTAKTY NA KÁBLE

Kolík valcový kontaktný-vyrobený z plechu…

z kovu; kolíky; tvarovaný; na spojenie; na káble

Kolík valcový kontaktný-vyrobený z plechu vystrihnutím a tvárnením. Používa sa v automobilovom priemysle na vytvorenie el. spojenia v nabíjacom kábli pre elektromobily. Kontaktuje sa na konce vodičov káblu a následne sa uloží do zástrčkového puzdra.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: Z KOVU KOLÍKY TVAROVANÝ NA SPOJENIE NA KÁBLE