ZMESI.

СМЕСИ 37 SMĚSI 473 BLANDINGER 120 MISCHUNG 2677 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 546 MEZCLA 238 SEKOITUS 57 MÉLANGE, CONCRET 165 MJEŠAVINE 7 KEVERÉK 44 MISCELE 89 MIŠINIAI 8 MAISĪJUMI 86 MENGSELS 752 MIESZANKI 303 MISTURA 46 AMESTECURI 31 ZMESI 45 BLANDNING 137

Chemický prípravok zložený prevažne z organických…

Chemický prípravok zložený prevažne z organických zlúčenín vo vodnom roztoku vo forme kvapaliny modrej farby.

Prípravok sa dodáva v balení na predaj v malom, plastová fľaša označená etiketou s objemom obsahu 16 OZ (473 ml).

Prípravok sa používa ako aditívum do chladiacich kvapalín chladiacich systémov motora pretekárskych, cestných a nákladných vozidiel.

Zvyšuje výkonnosť chladiacej kvapaliny, má antikorózne a lubrikačné vlastnosti, je bezpečný pre všetky chladiace systémy, dávkuje sa podľa inštrukcií na obale výrobku.

Zloženie prípravku: vodný roztok kalium 2-etylhexanoátu, benzotiazol-2-tiolu, neobsahuje glykol.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ MODRÝ

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako odmasťovací prostriedok na kovové povrchy. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako komponent pri výrobe kaučukových zmesí. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky sú rôzneho druhu, v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu vzorky tovaru.

Podľa predloženej dokumentácie, tovar neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený na tlakovú impregnáciu ako impregnát. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny so žltým nádychom bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má výrazný uhľovodíkový zápach.

Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1000 l. Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN