ZMESI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 476 BLANDINGER 128 MISCHUNG 2727 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 558 MEZCLA 239 SEKOITUS 59 MÉLANGE, CONCRET 200 MJEŠAVINE 8 KEVERÉK 44 MISCELE 90 MIŠINIAI 9 MAISĪJUMI 88 MENGSELS 755 MIESZANKI 313 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 45 BLANDNING 137

Nejedlá zmes obsahujúca hlavne frakcie triacyglycerolov…

Nejedlá zmes obsahujúca hlavne frakcie triacyglycerolov a malé množstvo voľných mastných kyselín rastlinného pôvodu vo forme hnedej až tmavohnedej viskóznej kvapaliny.

Pripravuje sa zmiešaním vedľajších produktov s obsahom triacyglycerolov a voľných mastných kyselín, ktoré vznikajú pri extrakcii šrotu po lisovaní olejnatých semien a pri následných rafinačných procesoch výroby jedlých olejov z repkových a slnečnicových semien.

Tovar je určený na ďalšie spracovanie ako surovina na výrobu biogénnej látky do palív. Prepravuje sa v cisternách.

Vedľajšie produkty s obsahom triacylglycerolov a mastných kyselín zo spracovania repkových a slnečnicových semien na olej sa miešajú približne v pomere 1 : 1, v zimnom období sa k zmesi pridáva depresant pri poklese teploty okolia pod - 5 °C v množstve do 1 % na tonu zmesi.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: RASTLINNÉ OLEJE ZMESI HNEDÝ NA TECHNICKÉ POUŽITIE SLNEČNICOVÝ OLEJ

Chemický prípravok zložený prevažne z organických…

Chemický prípravok zložený prevažne z organických zlúčenín vo vodnom roztoku vo forme kvapaliny modrej farby.

Prípravok sa dodáva v balení na predaj v malom, plastová fľaša označená etiketou s objemom obsahu 16 OZ (473 ml).

Prípravok sa používa ako aditívum do chladiacich kvapalín chladiacich systémov motora pretekárskych, cestných a nákladných vozidiel.

Zvyšuje výkonnosť chladiacej kvapaliny, má antikorózne a lubrikačné vlastnosti, je bezpečný pre všetky chladiace systémy, dávkuje sa podľa inštrukcií na obale výrobku.

Zloženie prípravku: vodný roztok kalium 2-etylhexanoátu, benzotiazol-2-tiolu, neobsahuje glykol.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: VODA DODANÝ NA PREDAJ V MALOM AKO TEKUTINA ZMESI PRIPRAVENÝ CHEMICKÉ PRÍPRAVKY DODANÝ V BALENÍ MODRÝ

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako odmasťovací prostriedok na kovové povrchy. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako komponent pri výrobe kaučukových zmesí. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE