ZMESI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 480 BLANDINGER 129 MISCHUNG 2886 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 583 MEZCLA 243 SEKOITUS 64 MÉLANGE, CONCRET 247 MJEŠAVINE 8 KEVERÉK 45 MISCELE 99 MIŠINIAI 10 MAISĪJUMI 89 MENGSELS 757 MIESZANKI 337 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 45 BLANDNING 146

Polotuhá zmes olejnatých látok hnedej farby…

Polotuhá zmes olejnatých látok hnedej farby so zápachom. Olejnaté látky sú získané z odpadových vôd (Palm Oil Mill Effluent), ktoré vznikajú pri výrobe palmového oleja z palmy olejnej.

Olejnaté látky sa postupne oddeľujú, vytvárajú vrstvu na povrchu vodnej hladiny, z ktorej sa stierajú.

Tovar je určený na použitie ako surovina na výrobu bionafty. Zloženie tovaru je premenlivé, skladá sa zo zmesi lipidov, voľných mastných kyselín a malého množstva nečistôt.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: TUKY ZMESI HNEDÝ PALMOVÝ OLEJ MASTNÉ KYSELINY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE ZVYŠKY ODPADY

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky (iné ako benzol, toluol, xylol a naftalén) sú v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu (vrátane strát).

Podľa predloženej dokumentácie, neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Tovar je určený na impregnáciu drevených a drevu-podobných prvkov, betónových prvkov, prvkov z prírodného kameňa a podobne.

Vyrába sa homogenizáciou ropnej nafty, produktov termickej degradácie plastových odpadov a zmesi aromatických látok.

Tovar je vo forme čírej bezfarebnej prchavej kvapaliny bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má uhľovodíkový zápach.

Dodáva sa v autocisternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1000 l. Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky (iné ako benzol, toluol, xylol a naftalén) sú v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu (vrátane strát).

Podľa predloženej dokumentácie, neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Tovar je určený ako surovina pri výrobe čistiacich a impregnačných prostriedkov. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltým odtieňom, bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má charakteristický ropný zápach.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN

Brzdová kvapalina je pripravená kvapalná…

Brzdová kvapalina je pripravená kvapalná zmes žltej farby bez usadenín so zápachom po glykolétery.

Využíva sa v hydraulických brzdových systémoch osobných automobilov na prenášanie brzdovej sily.

Ochraňuje kovové a plastové časti brzdových systémov od korózie a oxidácie. Hlavnou zložkou výrobku je zmes glykoléterov a ortoborátu, s prídavkom inhibítorov korózie, antioxidantov a činidiel modifikujúcich pH.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ŽLTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY