ZMESI.

СМЕСИ 51 SMĚSI 479 BLANDINGER 129 MISCHUNG 2830 ΜΙΓΜΑ, ΣΨΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ 38 MIXTURES 568 MEZCLA 242 SEKOITUS 64 MÉLANGE, CONCRET 235 MJEŠAVINE 8 KEVERÉK 45 MISCELE 97 MIŠINIAI 10 MAISĪJUMI 89 MENGSELS 757 MIESZANKI 333 MISTURA 46 AMESTECURI 33 ZMESI 45 BLANDNING 137

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky (iné ako benzol, toluol, xylol a naftalén) sú v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu (vrátane strát).

Podľa predloženej dokumentácie, neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Tovar je určený na impregnáciu drevených a drevu-podobných prvkov, betónových prvkov, prvkov z prírodného kameňa a podobne.

Vyrába sa homogenizáciou ropnej nafty, produktov termickej degradácie plastových odpadov a zmesi aromatických látok.

Tovar je vo forme čírej bezfarebnej prchavej kvapaliny bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má uhľovodíkový zápach.

Dodáva sa v autocisternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1000 l. Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky (iné ako benzol, toluol, xylol a naftalén) sú v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu (vrátane strát).

Podľa predloženej dokumentácie, neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Tovar je určený ako surovina pri výrobe čistiacich a impregnačných prostriedkov. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltým odtieňom, bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má charakteristický ropný zápach.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN

Brzdová kvapalina je pripravená kvapalná…

Brzdová kvapalina je pripravená kvapalná zmes žltej farby bez usadenín so zápachom po glykolétery.

Využíva sa v hydraulických brzdových systémoch osobných automobilov na prenášanie brzdovej sily.

Ochraňuje kovové a plastové časti brzdových systémov od korózie a oxidácie. Hlavnou zložkou výrobku je zmes glykoléterov a ortoborátu, s prídavkom inhibítorov korózie, antioxidantov a činidiel modifikujúcich pH.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ŽLTÝ CHEMICKÉ VÝROBKY

Zmes bionafty s ropným olejom a ďalšími funkčnými…

Zmes bionafty s ropným olejom a ďalšími funkčnými zložkami. Podľa predložených údajov od výrobcu obsahuje menej ako 70 % hmotnostných ropného oleja.

Tovar je kvapalná zmes na báze ropných uhľovodíkov (s nízkym podielom aromatických zložiek), metylesterov mastných kyselín (CAS 68990-52-3), rozpúšťadla butyldiglykol (CAS 112-34-5) a koncentrátu aditív obsahujúcich emulgátor.

Je určený na priemyslené odstraňovanie použitých tlačiarenských farieb z častí tlačiarenských strojov (najmä pogumových, rislanových, tlakových, pomedených valcov a ofsetových gúm).

Pred aplikáciou sa mieša s vodou a vytvára emulziu. Podľa predložených informácií od žiadateľa a vykonaných technologických testov tovaru, v súčasnoti sa používajú pri ofsetovej tlači najmä farby na báze rastlinných olejov a tovar spĺňa požadované kritériá - narúša a riedi tlačiarenské farby a čistí tlačiarenský stroj.

Obsiahnutá rastlinná zložka FAME je v čistiacom procese účinná. Tovar je číra prchavá viskózna kvapalina žltej farby bez sedimentu, ktorá má zápach po organických látkach.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ŽLTÝ FARBY ČISTIČE NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TLAČIARENSKÉ STROJE VISKÓZNY