ZMESI.

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako odmasťovací prostriedok na kovové povrchy. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja.…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja. Podľa predloženej dokumentácie neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako komponent pri výrobe kaučukových zmesí. Základnou zložkou tovaru je olej, v ktorom hmotnosť nearomatických zložiek prevláda nad hmotnosťou aromatických zložiek a ktorého obsah je viac ako 70 % hmotnostných.

Obsahuje najmä ľahké nasýtené uhľovodíky, pričom obsah olefínov je tiež významný. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltozeleným nádychom a opaleskujúcim efektom, bez mechanických nečistôt a bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek.

Má výrazný uhľovodíkový zápach. Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l.

Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s normou PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE MINERÁLNE OLEJE

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky sú rôzneho druhu, v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu vzorky tovaru.

Podľa predloženej dokumentácie, tovar neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený na tlakovú impregnáciu ako impregnát. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny so žltým nádychom bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má výrazný uhľovodíkový zápach.

Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1000 l. Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE TOLUÉN

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja,…

Prípravok vyrobený na báze minerálneho oleja, v ktorom hmotnosť aromatických zložiek prevláda nad hmotnosťou nearomatických zložiek.

Aromatické zložky sú rôzneho druhu, v zmesi, pričom metódou ISO 3405 (rovnocennou metóde ASTM D 86) bolo stanovené, že pri teplote 250 °C predestiluje viac ako 65 % obejmu vzorky tovaru.

Podľa predloženej dokumentácie, tovar neobsahuje biogénne zložky, prípravky proti klepaniu ani iné aditíva.

Je určený ako riedidlo farieb a lakov. Tovar je vo forme čírej prchavej kvapaliny s jemným žltým nádychom bez mechanických nečistôt, bez viditeľných stôp vody alebo iných nemiešateľných zložiek a má výrazný uhľovodíkový zápach.

Dodáva sa v autocysternách alebo v kontajneroch s kapacitou 1 000 l. Pripúšťa sa aj iný spôsob transportu a balenia, ktorý je v súlade so zásadami prepravy olejov podľa medzinárodných predpisov a v zhode s PN-91/C-04024.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: RIEDIDLÁ ZMESI UHLOVODÍKY TOLUÉN

Pripravená diagnostická reagencia - modifikovaný…

Pripravená diagnostická reagencia - modifikovaný LISS roztok s nízkou iónovou silou. Používa sa na zosilnenie hemaglutinačnej reakcie antigén-protilátka aj pre prípravu suspenzie erytrocytov pred vyšetrením v transfuziologických a imunohematologických laboratóriách.

Dodáva sa ako roztok vo fľaštičke so skrutkovacím uzáverom a objemom 2 x 100 ml alebo 1 x 500 ml.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM ZMESI ROZTOKY NA DIAGNOSTICKÉ POUŽITIE NA LABORATÓRNE POUŽITIE

Bylinný čaj je pripravenou zmesou z listov…

Bylinný čaj je pripravenou zmesou z listov vrbovky úzkolistej (syn. kyprina úzkolistá) a listov stévie, v sušenom stave.

Listy vrbovky sú pred sušením fermentované. Sypaný čaj je zabalený v doypack vrecku s etiketami po oboch stranách.

Text na obale výrobku informuje spotrebiteľa o spôsobe prípravy, odporúčaniach a všeobecných účinkoch liečivej rastliny.

Výrobok sa používa ako bylinný čaj, určený na prípravu nápoja.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM ZMESI SUŠENÝ DODANÝ V BALENÍ RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY RASTLINY NA LIEČEBNÉ ÚČELY

Výrobok z plastu určený na odvádzanie vlhkosti…

Výrobok z plastu určený na odvádzanie vlhkosti vo svetlomete auta. Skladá sa z dvoch častí: 1. špeciálne tvarovanej súčiastky určenej na umiestnenie do svetlometu vyrobenej z materiálu na báze termoplastického elastoméru a s pridaným pigmentom alebo bez neho, 2. filtra vyrobeného z polyuretánovej peny.

Filter je umiestnený v súčiastke. Podstatnú časť v tovare tvorí súčiastka. Materiál súčiastky je zmesou dvoch typov plastov a anorganickej látky.

Má podstatné vlastnosti plastu.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: PLASTY ZMESI POLYURETÁNY PIGMENTY TERMOPLASTICKÝ

Zmes etylalkoholu 80-85 % (CAS 64-17-5) vyrobený…

Zmes etylalkoholu 80-85 % (CAS 64-17-5) vyrobený z poľnohospodárskych produktov a ľahkého oleja, benzínu 10-15 % (CAS 64741-64-6) vo forme svetložltej, čírej kvapaliny s vôňou organickcých látok.

Výrobok sa dodáva balený v kovových sudoch, objem obsahu 18,9271 lebo 57,7812 litra. Zmes je určená na použitie ako palivo pre aplikácie benzínových motorov pretekárskych terénnych vozidiel.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI UHLOVODÍKY ETANOL DODANÝ V BALENÍ ĽAHKÉ OLEJE DENATUROVANÝ PALIVO PRE ZÁŽIHOVÉ MOTORY

Zmes etylalkoholu 95-98 % (CAS 64-17-5) vyrobený…

Zmes etylalkoholu 95-98 % (CAS 64-17-5) vyrobený z poľnohospodárskych produktov a benzínu 2-5 % (CAS 8006-61-9) vo forme bezfarebnej, čírej kvapaliny s vôňou organickcých látok.

Výrobok sa dodáva balený v kovových sudoch, objem obsahu 18,9271 lebo 57,7812 litra. Zmes je určená na použitie ako prísada, ktorá sa primiešava do benzínu, alebo je možné použiť ju ako palivo za špecifických podmienok pre aplikácie benzínových motorov pretekárskych terénnych vozidiel.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: ZMESI ETANOL DODANÝ V BALENÍ DENATUROVANÝ PALIVO PRE ZÁŽIHOVÉ MOTORY

Zmes sušených rezaných častí rastlín určená…

Zmes sušených rezaných častí rastlín určená na prípravu záparu, v nálevových vreckách, hmotnosť obsahu vrecka 1,5 g, v balení na predaj v malom.

Nálevové vrecká v počte 20 kusov sú vložené do papierovej škatuľky. Text na obale výrobku informuje spotrebiteľa o spôsobe prípravy, dávkovaní a odporúčaniach s poukázaním na všeobecné účinky liečivých rastlín.

Výrobok sa konzumuje ako nápoj. Určený na použitie ako výživový doplnok.

Kód nomenklatúry:
Kód nomenklatúry.
Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: DODANÝ NA PREDAJ V MALOM ZMESI RASTLINY A RASTLINNÉ PRODUKTY ČAJOVÉ NÁPOJE DODANÝ V ODMERANÝCH DÁVKACH RASTLINY NA LIEČEBNÉ ÚČELY NA ĽUDSKÚ VÝŽIVU