TABAK A VYROBENÉ NÁHRADKY TABAKU.

  • 2401000000 80 (3/0) : Nespracovaný tabak; tabakový zvyšok
  • 2402000000 80 (3/0) : Cigary, cigary s odrezanými koncami, cigarky a cigarety, z tabaku alebo náhradiek tabaku
  • 2403000000 80 (6/0) : Ostatný spracovaný tabak a spracované náhradky tabaku; "homogenizovaný" alebo "rekonštituovaný" tabak; tabakové výťažky a esencie