Časti a súčasti / Elektrické akustické alebo vizuálne signalizačné prístroje (napríklad zvončeky, sirény, návestné panely, poplachové zariadenia na ochranu proti vlámaniu alebo proti požiaru), iné ako položky 8512 alebo 8530.

Български 40 Čeština 9 Dansk 1 Deutsch 173 Ελληνικά 5 English 21 Español 1 Suomi 1 Français 31 Magyar 1 Nederlands 21 Polski 5 Română 6 Slovenščina 1 Svenska 1

Maticový modul 8 x 8 LED diód. Rozmery modulu…

led diódy; s led displejom; návestné panely; časti strojov

Maticový modul 8 x 8 LED diód. Rozmery modulu sú 37,9 x 37,9 x 10,4 mm. Každá LED dióda má spoločnú anódu a samostatnú katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné mriežkové usporiadanie všetkých 64 LED diód, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v textových displejoch, kde každá LED dióda je ovládaná samostatne za účelom vytvorenia požadovaného textového znaku.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY S LED DISPLEJOM NÁVESTNÉ PANELY ČASTI STROJOV

7 segmentový LED modul s výškou znaku 100…

led diódy; s led displejom; návestné panely; časti strojov

7 segmentový LED modul s výškou znaku 100 mm. Rozmery modulu sú 122 x 90 x 15 mm. Každý LED segment má vyvedené obe elektródy, anódu a katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné usporiadanie všetkých siedmich LED segmentov, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v číselných displejoch, kde každý LED segment je ovládaný samostatne za účelom vytvorenia požadovaného číselného znaku.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY S LED DISPLEJOM NÁVESTNÉ PANELY ČASTI STROJOV

Maticový modul 5 x 8 LED diód. Rozmery modulu…

led diódy; s led displejom; časti strojov; ako modul

Maticový modul 5 x 8 LED diód. Rozmery modulu sú 60,8 x 38,4 x 8,8 mm. Každá LED dióda má samostatnú anódu a katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné mriežkové usporiadanie všetkých 40 LED diód, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v textových displejoch, kde každá LED dióda je ovládaná samostatne za účelom vytvorenia požadovaného textového znaku.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY S LED DISPLEJOM ČASTI STROJOV AKO MODUL

7 segmentový LED modul s výškou znaku 57…

led diódy; časti strojov; ako modul

7 segmentový LED modul s výškou znaku 57 mm. Rozmery modulu sú 69,7 x 47,8 x 12 mm. Každý LED segment má vyvedené obe elektródy, anódu a katódu a teda funguje samostatne, pričom vyžaduje ďalšiu elektroniku na riadenie.

Modul ako celok je len puzdrom pre pravidelné usporiadanie všetkých siedmich LED segmentov, čo uľahčuje návrh a osadenie dosiek plošných spojov pre použitie v číselných displejoch, kde každý LED segment je ovládaný samostatne za účelom vytvorenia požadovaného číselného znaku.

Dátum začiatku platnosti:
.

národné kľúčové slová: LED DIÓDY ČASTI STROJOV AKO MODUL