ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminium i obearbetad form
 • 7602000000 80 (4/0) : Avfall och skrot av aluminium
 • 7603000000 80 (2/0) : Pulver och fjäll av aluminium
 • 7604000000 80 (4/0) : Stång och profiler av aluminium
 • 7605000000 80 (6/0) : Tråd av aluminium
 • 7606000000 80 (6/0) : Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2 mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2 mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Rör av aluminium
 • 7609000000 80 (3/0) : Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr 9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7611000000 80: Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7612000000 80 (2/0) : Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300 l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7613000000 80 (3/0) : Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas
 • 7614000000 80 (2/0) : Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering
 • 7615000000 80 (2/0) : Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium
 • 7616000000 80 (4/0) : Andra varor av aluminium