ALUMINIUM OCH VAROR AV ALUMINIUM.

 • 7601000000 80 (2/0) : Aluminium i obearbetad form
 • 7602000000 80 (4/0) : Avfall och skrot av aluminium
 • 7603000000 80 (2/0) : Pulver och fjäll av aluminium
 • 7604000000 80 (4/0) : Stång och profiler av aluminium
 • 7605000000 80 (6/0) : Tråd av aluminium
 • 7606000000 80 (6/0) : Plåt och band av aluminium, med en tjocklek av mer än 0,2|mm
 • 7607000000 80 (4/0) : Folier av aluminium (även tryckta eller på baksidan förstärkta med papper, papp, plast eller liknande material) med en tjocklek (förstärkningsmaterial inte inräknat) av högst 0,2|mm
 • 7608000000 80 (2/0) : Rör av aluminium
 • 7609000000 80 (3/0) : Rördelar (t.ex. kopplingar, knärör och muffar) av aluminium
 • 7610000000 80 (2/0) : Konstruktioner (med undantag av monterade eller monteringsfärdiga byggnader enligt nr|9406) och delar till konstruktioner (t.ex. broar, brosektioner, torn, fackverksmaster, tak, fackverk till tak, dörrar, fönster, dörr- och fönsterkarmar, dörrtrösklar, räcken och pelare), av aluminium; plåt, stång, profiler, rör o.d. av aluminium, bearbetade för användning i konstruktioner
 • 7611000000 80: Cisterner, tankar, kar och liknande behållare av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av mer än 300|l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7612000000 80 (2/0) : Fat, burkar, flaskor, askar och liknande behållare (inbegripet förpackningsrör och förpackningstuber), av aluminium, för alla slags ämnen (andra än komprimerad eller till vätska förtätad gas), med en rymd av högst 300|l, även med inre beklädnad eller värmeisolerade men inte försedda med maskinell utrustning eller utrustning för uppvärmning eller avkylning
 • 7613000000 80 (3/0) : Behållare av aluminium för komprimerad eller till vätska förtätad gas
 • 7614000000 80 (2/0) : Tvinnad tråd, linor, flätade band o.d., av aluminium, utan elektrisk isolering
 • 7615000000 80 (2/0) : Bords-, köks- och andra hushållsartiklar samt delar till sådana artiklar, av aluminium; diskbollar, putsvantar o.d., av aluminium; sanitetsgods och delar till sanitetsgods, av aluminium
 • 7616000000 80 (4/0) : Andra varor av aluminium