ANDRA VEGETABILISKA TEXTILFIBRER; PAPPERSGARN OCH VÄVNADER AV PAPPERSGARN.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

  • 5301000000 80 (5/0) : Lin, oberett eller berett men inte spunnet; blånor och avfall av lin (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
  • 5302000000 80 (2/0) : Mjukhampa (Cannabis sativa L.), oberedd eller beredd men inte spunnen; blånor och avfall av mjukhampa (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
  • 5303000000 80 (2/0) : Jute och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, mjukhampa och rami), oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
  • 5305000000 80: Kokosfibrer, abaca (manilahampa eller Musa textilis Nee), rami och andra vegetabiliska textilfibrer, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, oberedda eller beredda men inte spunna; blånor och avfall av dessa fibrer (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
  • 5306000000 80 (2/0) : Garn av lin
  • 5307000000 80 (2/0) : Garn av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr|5303
  • 5308000000 80 (3/0) : Garn av andra vegetabiliska textilfibrer; pappersgarn
  • 5309000000 80 (6/0) : Vävnader av lin
  • 5310000000 80 (2/0) : Vävnader av jute eller andra bastfibrer för textilt ändamål enligt nr|5303
  • 5311000000 80 (2/0) : Vävnader av andra vegetabiliska textilfibrer; vävnader av pappersgarn