Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt toalettartiklar, av andra keramiska material än porslin.

Български 1 Čeština 25 Dansk 9 Deutsch 1260 Ελληνικά 2 English 137 Español 11 Eesti 1 Suomi 3 Français 180 Hrvatski 5 Magyar 3 Italiano 1 Nederlands 88 Polski 41 Română 1 Slovenščina 10

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

Handkvarn Keramisk hushållsartikel i form…

av keramiskt material; med plast; hållare

Handkvarn Keramisk hushållsartikel i form av en inkomplett manuell handkvarn (behållare ingår inte i denna ansökan), som enligt uppgift har ett malverk av steatit och hållare av plast.

Handkvarnen har en diameter på ca 49 mm och en höjd av ca 36 mm. Handkvarnen används bland annat för att mala salt.

Handkvarnen har den kompletta varans huvudsakliga karaktär.

BKB-referens:
SETIL 2013-11081.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV KERAMISKT MATERIAL MED PLAST HÅLLARE

Mandolin Köksartikel i form av en mandolin…

Mandolin Köksartikel i form av en mandolin (skärverktyg) tillverkad av plast och med ett diagonalt monterat knivblad av keramiskt material (zirkoniumoxid).

Mandolinen har måtten ca 296,5 x 95,5 x 23,2 mm (L x B x D). Till mandolinen hör stativ och hållare av plast.

På undersidan finns en plastskruv för att reglera tjockleken på till exempel grönsaksskivor.

BKB-referens:
SETIL 2013-9548.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV KERAMISKT MATERIAL MED PLAST KÖKSARTIKEL FÖR MATLAGNINGSÄNDAMÅL