Garn av syntetfilament (annat än sytråd), inte i detaljhandelsuppläggningar, inbegripet monofilament av syntetmaterial med en längdvikt av mindre än 67 decitex.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • - 5402110000 10: Högstyrkegarn av nylon eller andra polyamider, även texturerat
 • - - 5402110000 80: Av aramider
 • - - 5402190000 80: Annat
 • - 5402200000 80 (2/1) : Högstyrkegarn av polyestrar, även texturerat
 • - 5402310000 10: Texturerat garn
 • - - 5402310000 80: Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en längdvikt av högst 50 tex
 • - - 5402320000 80: Av nylon eller andra polyamider, hos vilket enkeltråden har en längdvikt av mer än 50 tex
 • - - 5402330000 80: Av polyestrar
 • - - 5402340000 80: Av polypropen
 • - - 5402390000 80: Andra
 • - 5402440000 10: Annat garn, enkelt, utan snodd eller med en snodd av högst 50 varv per meter
 • - - 5402440000 80: Töjfibergarn
 • - - 5402450000 80 (2/0) : Annat, av nylon eller andra polyamider
 • - - 5402460000 80: Annat, av polyestrar, delvis orienterat
 • - - 5402470000 80 (2/0) : Annat, av polyestrar
 • - - 5402480000 80: Annat, av polypropen
 • - - 5402490000 80 (4/0) : Annat
 • - 5402510000 10: Annat garn, enkelt, med en snodd av mer än 50 varv per meter
 • - - 5402510000 80: Av nylon eller andra polyamider
 • - - 5402520000 80: Av polyestrar
 • - - 5402530000 80: Av polypropen
 • - - 5402590000 80: Av annat syntetmaterial
 • - 5402610000 10: Annat garn, tvinnat (flertrådigt)
 • - - 5402610000 80: Av nylon eller andra polyamider
 • - - 5402620000 80: Av polyestrar
 • - - 5402630000 80: Av polypropen
 • - - 5402690000 80: Av annat syntetmaterial