GLAS OCH GLASVAROR.

 • 7001000000 80 (4/0) : Avfall och skrot av glas; glasmassa
 • 7002000000 80 (6/0) : Glas i form av kulor (andra än mikropärlor o.d. enligt nr 7018), stänger, stavar eller rör, obearbetat
 • 7003000000 80 (5/0) : Gjutet eller valsat planglas och profilglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
 • 7004000000 80 (2/0) : Draget eller blåst planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
 • 7005000000 80 (5/0) : Flytglas och ytslipat eller ytpolerat planglas, även försett med ett absorberande, reflekterande eller icke-reflekterande skikt, men inte bearbetat på annat sätt
 • 7006000000 80 (2/0) : Glas enligt nr 7003, 7004 eller 7005, böjt, bearbetat på kanterna, graverat, borrat, emaljerat eller på annat sätt bearbetat, men inte inramat och inte i förening med annat material
 • 7007000000 80 (6/0) : Säkerhetsglas bestående av härdat eller laminerat glas
 • 7008000000 80 (4/0) : Flerväggiga isolerrutor av glas
 • 7009000000 80 (4/0) : Speglar av glas, inbegripet backspeglar, även inramade
 • 7010000000 80 (3/0) : Damejeanner, flaskor, burkar, krukor, ampuller och andra behållare av glas, av sådana slag som används för transport eller förpackning av varor; konserveringsburkar av glas; proppar, lock och andra tillslutningsanordningar av glas
 • 7011000000 80 (3/0) : Öppna glashöljen (inbegripet kolvar och rör) till elektriska lampor, katodstrålerör e.d. samt delar av glas till sådana höljen, inte försedda med påmonterade detaljer
 • 7013000000 80 (14/0) : Glasvaror av sådana slag som används som bords-, köks-, toalett- eller kontorsartiklar, för prydnadsändamål inomhus eller för liknande ändamål (andra än sådana som omfattas av nr 7010 eller 7018)
 • 7014000000 80 (2/0) : Glasvaror för signaleringsändamål samt optiska element av glas (andra än sådana som omfattas av nr 7015), inte optiskt bearbetade
 • 7015000000 80 (2/0) : Urglas och liknande glas, glas för icke synkorrigerande eller synkorrigerande glasögon, böjda, kupiga eller formade på liknande sätt, inte optiskt bearbetade; ihåliga glasglober och segment av glasglober för tillverkning av sådana glas
 • 7016000000 80 (2/0) : Block, plattor, murstenar och andra artiklar av pressat eller formgjutet glas, även med trådinlägg, av sådana slag som används i byggnader eller andra konstruktioner; glastärningar och andra små glasbitar, även på underlag, för mosaikarbeten eller liknande dekorativa ändamål; så kallade blyinfattade rutor o.d., av glas; cellglas i form av block, plattor, skivor, isolermantlar e.d.
 • 7017000000 80 (3/0) : Laboratorieartiklar samt hygieniska och farmaceutiska artiklar av glas, även graderade eller kalibrerade
 • 7018000000 80 (3/0) : Glaspärlor, imitationer av naturpärlor, imitationer av ädelstenar eller halvädelstenar och liknande smärre artiklar av glas samt varor tillverkade av sådana artiklar, andra än oäkta smycken; ögon av glas, andra än proteser; statyetter och andra prydnadsartiklar av glas, framställda genom så kallat lamparbete, andra än oäkta smycken; mikropärlor o.d. av glas med en diameter av högst 1 mm
 • 7019000000 80 (14/0) : Glasfibrer (inbegripet glasull) och varor av glasfibrer (t.ex. garn och vävnader)
 • 7020000000 80 (8/0) : Andra varor av glas