GUMMI OCH GUMMIVAROR.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 4001000000 80 (6/0) : Naturgummi, balata, guttaperka, guayulegummi, chiclegummi och liknande naturliga produkter, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
 • 4002000000 80 (19/0) : Syntetgummi samt faktis framställd av oljor, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor; blandningar av produkter enligt nr|4001|med produkter enligt detta nummer, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
 • 4003000000 80: Gummiregenerat, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
 • 4004000000 80 (0/1) : Avklipp och annat avfall samt skrot, av annat gummi än hårdgummi, även pulveriserat eller granulerat
 • 4005000000 80 (5/0) : Ovulkat gummi med inblandning av tillsatsämnen, i obearbetad form eller i form av plattor, duk eller remsor
 • 4006000000 80 (2/0) : Ovulkat gummi i andra former (t.ex. stänger, rör eller strängar) samt varor av ovulkat gummi (t.ex. ringar och rondeller)
 • 4007000000 80 (2/0) : Tråd och rep av mjukgummi
 • 4008000000 80 (6/0) : Plattor, duk, remsor, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), av mjukgummi
 • 4009000000 80 (12/0) : Rör och slangar av mjukgummi, även försedda med kopplingsanordningar e.d. (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar)
 • 4010000000 80 (12/0) : Drivremmar eller transportband av mjukgummi
 • 4011000000 80 (8/0) : Nya däck, andra än massivdäck, av gummi
 • 4012000000 80 (7/0) : Regummerade eller begagnade däck, andra än massivdäck, av gummi; massivdäck, slitbanor samt fälgband, av gummi
 • 4013000000 80 (3/0) : Innerslangar av gummi
 • 4014000000 80 (2/0) : Hygieniska och farmaceutiska artiklar (inbegripet dinappar), av mjukgummi, även med delar av hårdgummi
 • 4015000000 80 (4/0) : Kläder och tillbehör till kläder (inbegripet handskar, halvhandskar och vantar), för alla ändamål, av mjukgummi
 • 4016000000 80 (8/0) : Andra varor av mjukgummi
 • 4017000000 80: Hårdgummi (t.ex. ebonit) i alla former, inbegripet avfall och skrot; varor av hårdgummi