JÄRN OCH STÅL.

 • 7201000000 10: I. OBEARBETADE MATERIAL; PRODUKTER I FORM AV GRANULAT ELLER PULVER
 • 7201000000 80 (3/0) : Tackjärn och spegeljärn i form av tackor eller i andra obearbetade former
 • 7202000000 80 (19/0) : Ferrolegeringar
 • 7203000000 80 (2/0) : Produkter erhållna genom direkt reduktion av järnmalm (järnsvamp) samt andra porösa, järnbaserade produkter i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former; järn med en renhetsgrad av minst 99,94|viktprocent i form av oregelbundna stycken eller pelletar eller i liknande former
 • 7204000000 80 (9/0) : Avfall och skrot av järn eller stål; omsmältningsgöt av järn eller stål
 • 7205000000 80 (4/0) : Granulat och pulver av tackjärn, spegeljärn, järn eller stål
 • 7206000000 10: II. JÄRN OCH OLEGERAT STÅL
 • 7206000000 80 (2/0) : Järn och olegerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former (med undantag av järn enligt nr|7203)
 • 7207000000 80 (5/0) : Halvfärdiga produkter av järn eller olegerat stål
 • 7208000000 80 (17/0) : Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600|mm, varmvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • 7209000000 80 (11/0) : Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600|mm, kallvalsade och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • 7210000000 80 (14/0) : Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av minst 600|mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • 7211000000 80 (8/0) : Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600|mm och varken pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • 7212000000 80 (6/0) : Valsade platta produkter av järn eller olegerat stål, med en bredd av mindre än 600|mm, pläterade, på annat sätt metallöverdragna eller försedda med annat överdrag
 • 7213000000 80 (5/0) : Stång av järn eller olegerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar
 • 7214000000 80 (6/0) : Annan stång av järn eller olegerat stål, smidd, varmvalsad, varmdragen eller varmsträngpressad, även vriden efter valsningen men inte vidare bearbetad
 • 7215000000 80 (3/0) : Annan stång av järn eller olegerat stål
 • 7216000000 80 (16/0) : Profiler av järn eller olegerat stål
 • 7217000000 80 (4/0) : Tråd av järn eller olegerat stål
 • 7218000000 10: III. ROSTFRITT STÅL
 • 7218000000 80 (4/0) : Rostfritt stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av rostfritt stål
 • 7219000000 80 (17/0) : Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av minst 600|mm
 • 7220000000 80 (5/0) : Valsade platta produkter av rostfritt stål, med en bredd av mindre än 600|mm
 • 7221000000 80 (2/0) : Stång av rostfritt stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar
 • 7222000000 80 (6/0) : Annan stång av rostfritt stål; profiler av rostfritt stål
 • 7223000000 80 (6/0) : Tråd av rostfritt stål
 • 7224000000 10: IV. ANNAT LEGERAT STÅL; IHÅLIGT BORRSTÅL AV LEGERAT ELLER OLEGERAT STÅL
 • 7224000000 80 (2/0) : Annat legerat stål i form av göt eller i andra obearbetade former; halvfärdiga produkter av annat legerat stål
 • 7225000000 80 (10/0) : Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av minst 600|mm
 • 7226000000 80 (8/0) : Valsade platta produkter av annat legerat stål, med en bredd av mindre än 600|mm
 • 7227000000 80 (3/0) : Stång av annat legerat stål, varmvalsad, i oregelbundet upprullade ringar
 • 7228000000 80 (8/0) : Annan stång av annat legerat stål; profiler av annat legerat stål; ihåligt borrstål av legerat eller olegerat stål
 • 7229000000 80 (2/0) : Tråd av annat legerat stål