Vävnader av bomull, innehållande minst 85 viktprocent bomull och vägande mer än 200 g/m$2.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • - 5209110000 10: Oblekta
 • - - 5209110000 80: Med tvåskaftsbindning
 • - - 5209120000 80: Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
 • - - 5209190000 80: Andra vävnader
 • - 5209210000 10: Blekta
 • - - 5209210000 80: Med tvåskaftsbindning
 • - - 5209220000 80: Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
 • - - 5209290000 80: Andra vävnader
 • - 5209310000 10: Färgade
 • - - 5209310000 80: Med tvåskaftsbindning
 • - - 5209320000 80: Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
 • - - 5209390000 80: Andra vävnader
 • - 5209410000 10: Av olikfärgade garner
 • - - 5209410000 80: Med tvåskaftsbindning
 • - - 5209420000 80: Denim
 • - - 5209430000 80: Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
 • - - 5209490000 80: Andra vävnader
 • - 5209510000 10: Tryckta
 • - - 5209510000 80 (6/0) : Med tvåskaftsbindning
 • - - 5209520000 80 (6/0) : Med 3-bindig eller 4-bindig kypertbindning, inbegripet 4-bindig bruten varpkypert
 • - - 5209590000 80 (6/0) : Andra vävnader