NATURSILKE.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

  • 5001000000 80: Silkeskokonger, lämpliga för avhaspling
  • 5002000000 80: Råsilke, inte snott eller tvinnat
  • 5003000000 80 (2/0) : Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, garnavfall samt rivet avfall och riven lump)
  • 5004000000 80 (2/0) : Garn av natursilke (annat än garn spunnet av avfall av natursilke), inte i detaljhandelsuppläggningar
  • 5005000000 80 (2/0) : Garn spunnet av avfall av natursilke, inte i detaljhandelsuppläggningar
  • 5006000000 80 (2/0) : Garn av natursilke samt garn spunnet av avfall av natursilke, i detaljhandelsuppläggningar; gut
  • 5007000000 80 (3/0) : Vävnader av natursilke eller av avfall av natursilke