PLASTER OCH PLASTVAROR.

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

 • 3901000000 10: I. PLASTER I OBEARBETAD FORM
 • 3901000000 80 (5/0) : Polymerer av eten, i obearbetad form
 • 3902000000 80 (4/0) : Polymerer av propen eller av andra olefiner, i obearbetad form
 • 3903000000 80 (6/0) : Polymerer av styren, i obearbetad form
 • 3904000000 80 (11/0) : Polymerer av vinylklorid eller av andra halogenerade olefiner, i obearbetad form
 • 3905000000 80 (10/0) : Polymerer av vinylacetat eller av andra vinylestrar, i obearbetad form; andra vinylpolymerer i obearbetad form
 • 3906000000 80 (2/0) : Akrylpolymerer i obearbetad form
 • 3907000000 80 (12/0) : Polyacetaler, andra polyetrar samt epoxihartser, i obearbetad form; polykarbonater, alkydhartser, polyallylestrar och andra polyestrar, i obearbetad form
 • 3908000000 80 (2/0) : Polyamider i obearbetad form
 • 3909000000 80 (7/0) : Aminoplaster, fenoplaster och polyuretaner, i obearbetad form
 • 3910000000 80 (12/0) : Silikoner i obearbetad form
 • 3911000000 80 (2/0) : Petroleumhartser, kumaronindenhartser, polyterpener, polysulfider, polysulfoner och andra produkter omnämnda i anmärkning|3|till detta kapitel, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form
 • 3912000000 80 (8/0) : Cellulosa och kemiska cellulosaderivat, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form
 • 3913000000 80 (2/0) : Naturliga polymerer (t.ex. alginsyra) och modifierade naturliga polymerer (t.ex. härdade proteiner och kemiska derivat av naturgummi), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, i obearbetad form
 • 3914000000 80: Jonbytare på basis av polymerer enligt nr|3901-3913, i obearbetad form
 • 3915000000 10: II. AVKLIPP OCH ANNAT AVFALL AV PLAST SAMT PLASTSKROT; HALVFABRIKAT AV PLAST; ANDRA PLASTVAROR
 • 3915000000 80 (4/0) : Avklipp och annat avfall av plast samt plastskrot
 • 3916000000 80 (3/0) : Enfibertråd med ett största tvärmått av mer än 1|mm samt stavar, stänger och strängar (inbegripet profilerade stänger och strängar), även ytbehandlade men inte bearbetade på annat sätt, av plast
 • 3917000000 80 (12/0) : Rör och slangar samt rördelar (t.ex. skarvrör, knärör och flänsar) och andra tillbehör till rör eller slangar, av plast
 • 3918000000 80 (2/0) : Golvbeläggningsmaterial av plast, även självhäftande, i rullar eller i form av plattor; vägg- eller takbeklädnad av plast enligt definition i anmärkning|9|till detta kapitel
 • 3919000000 80 (2/0) : Plattor, duk, film, folier, tejp, remsor och andra platta produkter av plast, självhäftande, även i rullar
 • 3920000000 80 (24/0) : Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor, av plast, inte porösa och inte förstärkta, laminerade eller på liknande sätt kombinerade med annat material
 • 3921000000 80 (7/0) : Andra slag av plattor, duk, film, folier och remsor av plast
 • 3922000000 80 (3/0) : Badkar, duschkar, diskhoar, tvättställ, bidéer, toalettstolar, sitsar och lock till toalettstolar, spolcisterner och liknande sanitetsartiklar, av plast
 • 3923000000 80 (8/0) : Artiklar för transport eller förpackning av varor, av plast; proppar, lock, kapsyler och andra förslutningsartiklar av plast
 • 3924000000 80 (2/0) : Bords- och köksartiklar, andra hushållsartiklar samt hygien- och toalettartiklar, av plast
 • 3925000000 80 (4/0) : Byggvaror av plast, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans
 • 3926000000 80 (5/0) : Andra plastvaror samt varor av andra material enligt nr|3901-3914