VERKTYG, REDSKAP, KNIVAR, SKEDAR OCH GAFFLAR AV OÄDEL METALL; DELAR AV OÄDEL METALL TILL SÅDANA ARTIKLAR.

 • 8201000000 80 (6/0) : Handverktyg och handredskap av följande slag: spadar, skyfflar, korpar, hackor, högafflar, grepar, krattor, räfsor och rakor; yxor, röjknivar och liknande huggverktyg; sekatörer och liknande klippverktyg av alla slag; liar, skäror, höknivar, häcksaxar, fäll- och klyvkilar samt andra verktyg och redskap av sådana slag som används inom jordbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk
 • 8202000000 80 (9/0) : Handsågar; blad för alla slags sågar (inbegripet slitsfräsar, spårfräsar och otandade sågblad)
 • 8203000000 80 (4/0) : Filar, raspar, tänger (inbegripet avbitartänger), pincetter, plåtsaxar, röravskärare, bultsaxar, huggpipor och liknande handverktyg
 • 8204000000 80 (4/0) : Skruvnycklar och skiftnycklar (inbegripet momentnycklar); utbytbara hylsor till hylsnycklar, med eller utan handtag
 • 8205000000 80 (10/0) : Handverktyg (inbegripet glasmästardiamanter), inte nämnda eller inbegripna någon annanstans; blåslampor; skruvstycken, skruvtvingar o.d., andra än tillbehör och delar till verktygsmaskiner eller vattenskärmaskiner; städ; transportabla smidesässjor; hand- eller pedaldrivna slipstenar och slipskivor med ställning
 • 8206000000 80 (0/1) : Satser av handverktyg enligt två eller flera av nr 8202−8205, i detaljhandelsförpackningar
 • 8207000000 80 (11/0) : Utbytbara verktyg för handverktyg, även mekaniska, eller för verktygsmaskiner (t.ex. för pressning, stansning, gängning, borrning, arborrning, driftning, fräsning, svarvning eller skruvdragning), inbegripet dragskivor för dragning och matriser för strängpressning av metall, samt verktyg för berg- eller jordborrning
 • 8208000000 80 (5/0) : Knivar och skärstål för maskiner eller mekaniska apparater
 • 8209000000 80 (2/0) : Plattor, skär, stavar och liknande delar till verktyg, omonterade, av kermet
 • 8210000000 80 (0/17) : Handdrivna mekaniska apparater och redskap, som väger högst 10 kg och som används för beredning eller servering av matvaror eller drycker
 • 8211000000 80 (7/0) : Knivar med skärande egg, även tandad (inbegripet trädgårdsknivar), andra än knivar enligt nr 8208, samt blad till sådana knivar
 • 8212000000 80 (3/0) : Rakknivar, rakhyvlar och rakapparater (icke elektriska) samt blad till dessa (inbegripet ämnen till rakblad i bandform)
 • 8213000000 80: Saxar, inte nämnda eller inbegripna någon annanstans, samt skär till saxar enligt detta nummer
 • 8214000000 80 (3/0) : Andra skär- och klippverktyg (t.ex. hårklippningsmaskiner, huggknivar och hackknivar för slakterier och charkuterier eller för hushållsbruk, pappersknivar); artiklar och satser av artiklar för manikyr eller pedikyr (inbegripet nagelfilar)
 • 8215000000 80 (5/0) : Skedar, gafflar, slevar, tårtspadar, fiskknivar, smörknivar, sockertänger och liknande köks- och bordsartiklar