Svettremmar, foder, skyddsöverdrag, hattstommar, hattställningar, mösskärmar och hakremmar för huvudbonader.

Čeština 5 Deutsch 20 English 5 Français 19 Nederlands 4

* Enligt rådets förordning (EU) nr 692/2014 (EUT L 183, s. 9) är det förbjudet att importera varor med ursprung i Krim eller Sevastopol till EU.
Förbudet gäller inte för:
a) fullgörande till den 26 september 2014 av handelsavtal som ingåtts före den 25 juni 2014, eller av anknytande avtal som är nödvändiga för att fullgöra sådana avtal, under förutsättning att de fysiska eller juridiska personer, den enhet eller det organ som vill fullgöra avtalet minst tio arbetsdagar i förväg har anmält verksamheten eller transaktionen till den behöriga myndigheten i den medlemsstat där de är etablerade,
b) varor med ursprung i Krim eller Sevastopol som tillhandahållits Ukrainas myndigheter för granskning, för vilka överensstämmelse med villkoren för att beviljas förmånsberättigande ursprung har kontrollerats och för vilka ursprungsintyg har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 978/2012 och förordning (EU) nr 374/2014 eller i enlighet med associeringsavtalet mellan EU och Ukraina.

Hjälmdok Kamouflagemönstrat, fodrat överdrag…

Hjälmdok Kamouflagemönstrat, fodrat överdrag till hjälm, så kallat hjälmdok, tillverkat av vävt tyg enligt uppgift bestående av 88 % bomull och 12 % polyamid.

Hjälmdoket är av unisexmodell och enligt uppgift avsett dels som kamouflage och dels som skydd för hjälmen.

Artikeln är försedd med påsydda resårband över "kullen", kardborrband samt hopdragningsanordning.

Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV VÄVT TYG AV BOMULL MED FODER UNISEX VÄVD ÖVERDRAG MED KARDBORRBAND AV POLYAMID HJÄLM