FÖR TEMPERATURMÄTNING.

ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ТЕМПЕРАТУРА 1 K MĚŘENÍ TEPLOTY 11 ZUM MESSEN VON TEMPERATUREN 175 FOR MEASURING TEMPERATURE 67 PARA MEDIR LA TEMPERATURA 1 LÄMPÖTILAN MITTAUKSEEN 5 POUR MESURER LA TEMPÉRATURE 120 HŐMÉRSÉKLET MÉRÉSÉRE 6 PER MISURARE LA TEMPERATURA 6 TEMPERATŪRAS MĒRĪŠANAI 2 VOOR HET METEN VAN DE TEMPERATUUR 45 DO POMIARU TEMPERATURY 32 PENTRU MĂSURAREA TEMPERATURII 1 NA MERANIE TEPLOTY 5 ZA MERJENJE TEMPERATURE 1

Multimeter, med integrerad radiometrisk infraröd…

trådlös; för temperaturmätning; minne; sändare; amperemeter

Multimeter, med integrerad radiometrisk infraröd kamera. Apparaten används för inspektion och mätning av elektriska system.

Apparaten mäter spänning, ström, resistans, kapacitans samt temperatur. Apparaten har, enligt uppgift, inbyggt minne för registrering av data (bilder eller mätvärden, upp till 100 bilder eller 40 000 mätningar med valfri frekvens) som sedan kan överföras via bluetooth till en extern enhet, t.ex. en dator.

Apparaten väger 537 gram och har måtten 200 x 95 x 49 mm.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: TRÅDLÖS FÖR TEMPERATURMÄTNING MINNE SÄNDARE AMPEREMETER

Kamerasystem avsedd för marint bruk. Apparaten…

Kamerasystem avsedd för marint bruk. Apparaten innehåller en kamera för synligt ljus, en infraröd termografisk kamera (radiometrisk), en strålkastare för infrarött ljus och är monterad på en elektromekanisk anordning för att kunna rikta kameran i både höjdled och sidled.

Kamerorna innehåller inte någon inbyggd funktion för att kunna spela in bilder eller video. Utöver att kunna återge en termografisk bild, så kan kamera mätta temperaturen på en viss punkt.

I detta läge återges den uppmätta temperaturen för varje pixel och användaren kan välja att temperaturer över ett valbart värde återges med en viss färg.

Temperaturen återges även i siffror (grader celsius eller farenheit) i en temperaturskala. Upplösningen för den termografiska kameran är 640 x 480 pixlar och dagsljuskameran 1920 x 1080 pixlar.

Apparaten väger 12,22 kg och mäter 32,4 cm i diameter och är 46 cm hög.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: TERMOMETER FÖR TEMPERATURMÄTNING KAMERA

Instrument i form av en temperatursensor.…

kabel; sensor; med kontakt; för temperaturmätning; ferritkärna;…

Instrument i form av en temperatursensor. Instrumentet är avsett att kopplas in i en kontrollenhet i en container för att mäta temperatur och förse kontrollenheten med information.

Instrumentet består av en ca. 2 m lång kabel (isolerad ledare) med ferritkärna. Kabeln har kontaktdon i ena änden och temperatursensor i andra änden.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: KABEL SENSOR MED KONTAKT FÖR TEMPERATURMÄTNING FERRITKÄRNA CONTAINER

Temperaturmätande apparat, en så kallad termisk…

termometer; utan skärm; för temperaturmätning; för övervakning;…

Temperaturmätande apparat, en så kallad termisk kamera, som fångar bilder av infraröd strålning med hjälp av en mikrobolometer och som återger dessa bilder i olika färger där varje färg representerar ett viss temperatur.

Apparaten har måtten 27,5 x 13,7 x 11,2 cm och väger cirka 2,2 kg. Kameran kan enligt uppgift mäta temperaturen på en viss punkt och återge de uppmätta värdena i siffror.

Apparaten är avsedd för att monteras stationärt och mäta ett objektets temperatur. Kameran innehåller en inbyggd webbserver.

När apparaten är inställd så kan den fungera helt självständigt och kräver inte uppkoppling till varken nätverk eller bildskärm.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: TERMOMETER UTAN SKÄRM FÖR TEMPERATURMÄTNING FÖR ÖVERVAKNING FÖR ATT FÅNGA BILDER FJÄRRÖVERVAKNINGSENHET