MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION.

МАШИНИ СЪС СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИИ 1 STROJE S INDIVIDUÁLNÍ FUNKCÍ 41 MASKINER MED SELVSTÆNDIG FUNKTION 17 MACHINE WITH INDIVIDUAL FUNCTION 9 MAQUINA CON FUNCION PROPRIA 25 ITSENÄISTOIMINNALLINEN KONE 2 MACHINE À FONCTION PROPRE 19 EGYEDI FUNKCIÓJÚ GÉPEK 6 MACCHINE CON FUNZIONE SPECIFICA 16 MACHINES MET EIGEN FUNCTIE 12 MASZYNY O INDYWIDUALNYCH FUNKCJACH 51 MAQUINA COM FUNCAO PROPRIA 12 STROJ S INDIVIDUÁLNOU FUNKCIOU 7 STROJI Z LASTNO FUNKCIJO 1

Maskin för hopfogning av wellpapp till kartonger.…

maskin med särskild funktion

Maskin för hopfogning av wellpapp till kartonger. Ett utskuret kartongämne placeras i maskinen som applicerar smältlim och viker ner en kant i limmet.

Artikeln har ett elektriskt uppvärmt smältlimsaggregat, processorstyrd styrning av limapplicering och vikning.

Anslutningar: 230 V, tryckluft och datanätverk Mått: längd 177, 302, 400 cm, bredd 91 cm, höjd 144 cm

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION

Maskin för tillverkning av konstgjord snö.…

maskin med särskild funktion; maskin; kylenhet; med fläkt; fläkt…

Maskin för tillverkning av konstgjord snö. Maskinen tillverkar is som krossas och blåses ut som färdig vara.

Maskinen är byggd i och runt två 40 fots containrar. En container innehåller två flingismaskiner med kompressorkylning och evaporator/kondensor placerade på taket.

Den andra containern står under is-containern och tar emot isen från ismaskinerna och krossar den till snö.

Snön blåses sedan ut med kyld luft. Maskinen är försedd med trappor och plattformar. Ungefärliga mått inklusive plattformar: längd 15 m, bredd 4 m, höjd 8 m Vikt: ca. 35 ton Samtliga ingående maskiner är avsedda att tillsammans medverka i en klart avgränsad arbetsuppgift - tillverkning av snö.

Maskinen införs delvis i delar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION MASKIN KYLENHET MED FLÄKT FLÄKT OCH BLÅSMASKIN FÖR TILLVERKNING KYLELEMENT KYL- OCH FRYSUTRUSTNING CONTAINER MED KYLENHET FÖR MALNING

Anläggning Anläggning i form av ett anti-is-system…

Anläggning Anläggning i form av ett anti-is-system enligt uppgift bestående av två moduler, en container och ett uppsamlingskar sammankopplade med kablar och slangar.

Containern har måtten 3,5 x 2,2 x 2,3 m (L x B x H), är tillverkad av stål och innehåller en tank, värmepanna, pumpar, ventiler samt ett strömförsörjt styrsystem (400V 63A Tn-S).

Uppsamlingskaret är försett med munstycken och vindskydd, samtliga tillverkade av rostfritt stål.

Anläggningen ska installeras i en tågdepå och användas för att förhindra isbildning på tåg genom att isförebyggande vätska sprutas på tåg som passerar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: ELEKTRISK VENTIL MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION MUNSTYCKE PUMP TANK, BEHÅLLARE

Funktionell enhet till lägeställare Funktionell…

kabel; maskin med särskild funktion; motor; växellåda

Funktionell enhet till lägeställare Funktionell enhet bestående enligt uppgift av fem växelströmsmotorer, två växlar (MTD) för lägeställare, verktygsväxlare (MID), mätlåda med seriellt mätkort (SMB) samt kablage för sammankoppling.

Enheten har en maximal vikt av 640 kg och utgör lägeställarens drivsystem. Enheten är avsedd att användas till en lägeställare av typen IRBP B-750.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: KABEL MASKIN MED SÄRSKILD FUNKTION MOTOR VÄXELLÅDA