RÖR OCH SLANGAR.

ТРЪБИ И ТРЪБОПРОВОДИ 1 TROUBY, TRUBKY, HADICE 57 RØR OG SLANGER 1 ROHRE UND RÖHRCHEN 5 PIPES AND TUBES 91 TUBERIA Y TUBO 18 PUTKET JA LETKUT 2 TUYAUX ET TUBES 74 CSÖVEK ÉS CSÖVEZETÉKEK 4 TUBI E TUBATURE 1 VAMZDŽIAI IR VAMZDELIAI 4 CAURULES UN CAURULĪTES 5 PIJPEN EN BUIZEN 27 RURY I PRZEWODY 47 ŢEVI ŞI TUBURI 23 RÚRY A POTRUBIA 15

Rillat rör enligt uppgift av polyvinylklorid…

av plast; rör; polyvinylklorid; böjlig; slang; rör och slangar;…

Rillat rör enligt uppgift av polyvinylklorid (plast), inte förstärkt och bedöms att ha ett minsta bristningstryck av mindre än 27,6 Mpa. Röret har en längd av 610 mm och en yttre diameter av ca 16 mm. Produkten används som skydd för elektriska ledningar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST RÖR POLYVINYLKLORID BÖJLIG SLANG RÖR OCH SLANGAR SKYDDANDE INTE FÖRSTÄRKT

Bearbetat styvt rör enligt uppgift av plast…

av plast; rör; polyvinylklorid; bearbetad; rör och slangar; skyddande

Bearbetat styvt rör enligt uppgift av plast (polyvinylklorid). Varans ena ända är kapat i 90 grader medan den andra är kapad i 55 grader. Röret har en längd av 86,5 mm och en yttre diameter av 16 mm. Produkten används till dränering av kondensvatten i kylaggregat för containrar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST RÖR POLYVINYLKLORID BEARBETAD RÖR OCH SLANGAR SKYDDANDE

Rör Rör av plast (polyvinylklorid), inte…

Rör Rör av plast (polyvinylklorid), inte förstärkt och med ett minsta bristningstryck av mindre än 27,6 Mpa. Röret har en längd av 600 mm och en yttre diameter av 25 mm. Produkten används som skydd för elektriska ledningar.

Nomenklaturnummer:
Nomenklaturnummer.
Giltigt från och med den:
.

Nationella nyckelord: AV PLAST RÖR POLYVINYLKLORID BÖJLIG SLANG RÖR OCH SLANGAR SKYDDANDE INTE FÖRSTÄRKT