UR OCH DELAR TILL UR.

 • 9101000000 80 (9/0) : Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, med boett av ädel metall eller av metall med plätering av ädel metall
 • 9102000000 80 (10/0) : Armbandsur, fickur och liknande ur, inbegripet stoppur, andra än sådana som omfattas av nr|9101
 • 9103000000 80 (2/0) : Vägg- och bordsur med fickursverk, med undantag av ur enligt nr|9104
 • 9104000000 80 (2/0) : Ur till instrumentbräden och liknande ur för fordon, luftfartyg, rymdfarkoster eller fartyg
 • 9105000000 80 (9/0) : Andra ur
 • 9106000000 80 (2/0) : Apparater för registrering av tid på dygnet samt apparater för mätning, registrering eller annan indikering av tidsintervaller, försedda med urverk eller synkronmotor (t.ex. tidkontrollur och tidstämpelur)
 • 9107000000 80 (2/1) : Tidströmställare med urverk eller synkronmotor
 • 9108000000 80 (6/0) : Verk till fick- eller armbandsur, kompletta och sammansatta
 • 9109000000 80 (2/0) : Andra urverk, kompletta och sammansatta
 • 9110000000 80 (5/0) : Kompletta urverk, inte sammansatta eller delvis sammansatta (urverkssatser); ofullständiga urverk, sammansatta; råurverk
 • 9111000000 80 (4/0) : Boetter till ur enligt nr|9101|eller 9102|samt delar till sådana
 • 9112000000 80 (2/0) : Urfoder och andra höljen till varor enligt detta kapitel samt delar till sådana
 • 9113000000 80 (3/0) : Urarmband och delar till urarmband
 • 9114000000 80 (4/0) : Andra urdelar