От абака (манилски коноп или Musa textilis Nee) или от други твърди влакна (от листове); от юта или от други ликови текстилни влакна от № 5303.

Deutsch 1

  • - - - 5607902010 80: От абака (манилски коноп или Musa textilis Nee) или от други твърди влакна (от листа)
  • - - - 5607902020 80: От юта или от други ликови текстилни влакна от позиция 5303