Други / Електрогенериращи агрегати и електрически ротационни преобразуватели.

  • - - - - 8502398010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 8502398090 80: Други