Хидриди; нитриди / Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от № 2849.

Deutsch 2 Français 1

  • - - 2850002010 80: Силан (CAS RN 7803-62-5)
  • - - 2850002020 80: Арсин (CAS RN 7784-42-1)
  • - - 2850002030 80: Титанов нитрид с размер на частиците, непревишаващ 250 nm (CAS RN 25583-20-4)
  • - - 2850002040 80: Германиев тетрахидрид (CAS RN 7782-65-2)
  • - - 2850002060 80: Дисилан (CAS RN 1590-87-0)
  • - - 2850002090 80: Други