С тегловно съдържание на азот, превишаващо 10% спрямо сух безводен продукт.

English 13 Nederlands 1

  • - - - 3105201030 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и калий, изчислено като K@2O по-малко от 3 %
  • - - - 3105201040 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и калий, изчислено като K@2O 3 % или повече, но по-малко от 6 %
  • - - - 3105201050 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и калий, изчислено като K@2O 6 % или повече, но по-малко от 9 %
  • - - - 3105201060 80: Твърди торове с тегловно съдържание на амониев нитрат, превишаващо 80 % и с тегловно съдържание на фосфор, изчислено като P@20@5 и калий, изчислено като K@2O 9 % или повече, но непревишаващо 12 %
  • - - - 3105201090 80: Други