От африканско акажу, тъмночервено меранти, светлочервено меранти, лимба, махагон (Swietenia spp.), обече, окуме, парски палисандър, палисандър от Рио, розов палисандър, сапели, сипо, вирола или бял лауан.

Français 1 Polski 1

  • - - - - 4412311010 80: С поне един външен пласт от окуме, непокрит с постоянен филм от други материали
  • - - - - 4412311090 80: Друг