Акули / Риби, пресни или охладени, с изключение на филетата и другите меса от риби от № 0304.

* Продукти с произход от Япония се придружават от Общ документ за влизане (CED) или от Общ ветеринарен документ за въвеждане (ОВДВ) съгласно Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/6 на Комисията (ОВ L 3).

  • - - - 0302811500 80: Черноморска бодлива акула (Squalus acanthias) и котешка акула (Scyliorhinus spp.)
  • - - - 0302813000 80: Селдова акула (Lamna nasus)
  • - - - 0302814000 80: Синя акула (Prionace glauca)
  • - - - 0302818000 80: Други