Други / Промишлени мастни алкохоли.

Deutsch 3 English 2 Français 2 Nederlands 1

Цетостеарилов алкохол под формата на бели…

Цетостеарилов алкохол под формата на бели пастили, представен в опаковки от по 25 кг. Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката представлява смес, съдържаща предимно комбинация от въглеродни вериги с дължина С16 С18 и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ СМЕСИ В ТВЪРДА ФОРМА

Цетостеарилов алкохол под формата на бели…

Цетостеарилов алкохол под формата на бели пастили, представен в опаковки от по 25 кг. Съгласно представените спецификация и анализен сертификат стоката представлява смес от промишлени мастни алкохоли, съдържаща предимно комбинация от въглеродни вериги с дължина С16- С18 и, според посоченото в искането, е предназначена за употреба в козметичната индустрия.

Начална дата на валидност:
.

Национални ключови думи: БЯЛ СМЕСИ