Поли(винил алкохол), дори съдържащ нехидролизирани ацетатни групи.

Deutsch 2 Français 1 Italiano 1 Polski 2

  • - - 3905300010 80: Вискозен препарат, състоящ се основно от поли(винилалкохол) (CAS RN 9002-89-5), органичен разтворител и вода, за употреба като защитно покритие на полупроводникови пластини при производството на полупроводници
  • - - 3905300090 80: Други