Неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по обем 80 % vol или повече.

Čeština 2 Deutsch 1 English 2 Español 1 Français 1 Italiano 1 Nederlands 7 Polski 6 Slovenčina 3

  • - - 2207100012 10: Стоки, получени от селскостопански продукти, включени в Приложение І към Договора за функционирането на Европейския съюз
  • - - - 2207100012 20: Етилов алкохол, произвеждан от селскостопански продукти (изброени в приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз), с изключение на продуктите със съдържание на вода над 0,3 % (m/m), измерено в съответствие със стандарт EN 15376
  • - - - - 2207100012 80: за използване като гориво
  • - - - - 2207100017 80: за използване за други цели
  • - - - 2207100019 80: Други
  • - - 2207100090 80: Други