Само горещоизтеглени / От алуминиеви сплави.

  • - - - - 7608208110 80: Снабдени с принадлежности, за газове или течности, предназначени за гражданската авиация
  • - - - - 7608208190 80: Други