Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд.

Deutsch 2 English 1 Nederlands 1

  • - - 2818200010 80: Активиран диалуминиев триоксид със специфична повърхност не по-малка от 350 m$2/g
  • - - 2818200090 80: Друг