6 mm или повече / От несплавен алуминий.

  • - - - - - 7606119910 80: Ламарини и листове, маркирани със специфичен фабричен номер, предназначени за някои видове въздухоплавателни средства
  • - - - - - 7606119990 80: Други