Мултиметри без регистриращо устройство.

  • - - - 9030310010 80: Предназначени за гражданската авиация
  • - - - 9030310090 80: Други