Ананаси / Плодове и други части от растения, годни за консумация, приготвени или консервирани по друг начин, със или без прибавка на захар или други подсладители или алкохол, неупоменати, нито включени другаде.

 • - - 2008201100 10: С прибавка на алкохол
 • - - - 2008201100 20: В директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008201100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 %
 • - - - - 2008201900 80: Други
 • - - - 2008203100 10: В директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008203100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 %
 • - - - - 2008203900 80: Други
 • - - 2008205100 10: Без прибавка на алкохол
 • - - - 2008205100 20: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, превишаващо 1 kg
 • - - - - 2008205100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 17 %
 • - - - - 2008205900 80: Други
 • - - - 2008207100 10: С прибавка на захар, в директни опаковки, с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg
 • - - - - 2008207100 80: С тегловно съдържание на захар, превишаващо 19 %
 • - - - - 2008207900 80: Други
 • - - - 2008209000 80: Без прибавка на захар