Горни спортни облекла, комбинезони и ансамбли за ски и бански костюми; други облекла.

* Съгласно Регламент (ЕС) № 692/2014 на Съвета (ОВ L183, стр.9) е забранено да се внасят в Европейския съюз стоки с произход от Крим или Севастопол.
Забраната не важи по отношение на:
а) изпълнението до 26 септември 2014 г. на търговски договори, сключени преди 25 юни 2014 г., или на допълнителни договори, необходими за изпълнението на такива договори, при условие че съответният(ото) физическо или юридическо лице, образувание или орган, целящ(о) да изпълни договора, е уведомил(о) най-малко 10 работни дни предварително компетентния орган на държавата-членка, в която е установен(о), за дейността или трансакцията.
б) стоки с произход от Крим или Севастопол, които са предоставени на украинските власти за преглед, които са били предмет на проверка по отношение на правилата за придобиване на преференциален произход и за които е издаден сертификат за произход в съответствие с Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета и с Регламент (ЕС) № 374/2014 на Европейския парламент и на Съвета или в съответствие със Споразумението за асоцииране между ЕС и Украйна.

 • - 6211110000 10: Бански костюми
 • - - 6211110000 80: За мъже или момчета
 • - - 6211120000 80: За жени или момичета
 • - 6211200000 80 (2/0) : Комбинезони и ансамбли за ски
 • - 6211320000 10: Други облекла, за мъже или момчета
 • - - 6211320000 80 (7/0) : От памук
 • - - 6211330000 80 (7/0) : От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6211390000 80 (2/0) : От други текстилни материали
 • - 6211420000 10: Други облекла, за жени или момичета
 • - - 6211420000 80 (7/0) : От памук
 • - - 6211430000 80 (7/0) : От синтетични или от изкуствени влакна
 • - - 6211490000 80: От други текстилни материали