Непредназначени да съдържат видеодисплей или видеоекран.

  • - - - 8528711100 10: Приемници на видеофонични сигнали (видеотунери)
  • - - - - 8528711100 80: Електронни сглобки за вграждане в автоматичните машини за обработка на информация
  • - - - - 8528711500 80 (0/7) : Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали (т.нар. "set-top приставки с комуникационна функция", включително такива, които включват средство за записване или възпроизводство, при условие че запазват основния си характер на приемник (set-top приставка), който изпълнява комуникационна функция)
  • - - - - 8528711900 80 (0/5) : Други
  • - - - 8528719100 10 (0/6) : Други
  • - - - - 8528719100 80: Микропроцесорни апарати, съдържащи модем за достъп до Интернет, осигуряващи интерактивен обмен на информация, с възможност за приемане на телевизионни сигнали (т.нар. "set-top приставки с комуникационна функция", включително такива, които включват средство за записване или възпроизводство, при условие че запазват основния си характер на приемник (set-top приставка), който изпълнява комуникационна функция)
  • - - - - 8528719900 80: Други