Други машини и апарати / Други земеделски, градинарски, лесовъдни, птицевъдни или пчеларски машини и апарати, включително шкафовете за кълнене с механични или термични приспособления и инкубатори и брудери за птицевъдството.

  • - - 8436801000 80: За лесовъдството
  • - - 8436809000 80: Други