Некомбинирани с апарат за записване или възпроизвеждане на звук, но комбинирани с часовниково устройство.

  • - - - 8527921000 80: Радиобудилници
  • - - - 8527929000 80: Други