Други / Домакински артикули или домашни потреби и техните части; гъби (телени), кърпи, ръкавици и подобни артикули за чистене, полиране или за аналогична употреба.

  • - - - 7418109010 80: Ръчно изработени
  • - - - 7418109090 80: Други